WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
PMD: Forse Strafrekening!
Wijdemeren, wo 14 maart 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De Regio verzet zich tegen het besluit van Hilversum en Wijdemeren om met de uitrol van de PMD kliko wachten. Nee, er wordt versneld en gedreigd.

Dreigement

De Regio dreigt Wijdemeren met ongespecificeerde extra kosten van circa drie ton als de raad vast houdt aan het (al dan niet tijdelijk) niet uitrollen van de PMD-kliko met chip. Hilversum heeft nog geen dergelijk bericht onvangen van de Regio, maar daar zal de rekening een veelvoud gaan bedragen van het bedrag waarmee Wijdemeren gedreigd wordt.


Martin Vuijk (O-Lib) demonstreert nascheiding.

Naar aanleiding van de brief van de Regio zond fractievoorzitter Robby Israel (O-Lib) onderstaande brief naar het college van B&W van Wijdemeren.

ingezonden brief

Wethouder Jan-Jaap de Kloet
Gemeente Wijdemeren
per e-mail
cc: college van B&W

Wijdemeren, 12 maart 2018

Geachte wethouder, beste Jan-Jaap,

Met ruime meerderheid heeft de raad op 8-02-2018 een motie aangenomen met de strekking:

 • een gesprek voor te bereiden met de raad, onderbouwd met de GAD-resultaten van
  de PMD inzameling in de Gooi en Vecht tot nu toe, reagerend op het CPB rapport en
  andere recente kritische geluiden bij dit onderdeel van de BRON-gescheiden
  inzameling van huishoudelijk afval, opdat de raad zich een oordeel kan vormen over
  het vervolg van het project VANG en specifiek over het onderdeel PMD-inzameling.
 • de GAD per direct te verzoeken de uitrol van PMD-containers in de gemeente
  Wijdemeren uit te stellen, tot de raad zich heeft kunnen uitspreken over de
  (on)wenselijkheid op deze weg voort te gaan.

Dit lijkt dusver geen enkel effect te hebben gehad op het gedrag van de GAD. Voor uw
beraadslagingen in het college inzake uitstel uitrol PMD bakken willen wij u het volgende meegeven:

 1. De GAD heeft recent, zónder hierover de diverse Raden te raadplegen, de uitrol versneld. Nu te stellen dat de uitstel van de versnelling een vertraging is waarvoor Wijdemeren de verantwoordelijkheid draagt, is potsierlijk. Die versnelling is immers een gevolg van de angst van de GAD dat de geuite kritiek en de legitieme zorgen van de raad tot uitstel zouden leiden. Dit wilde men voor zijn.
 2. De genoemde directe uitstelkosten zijn totaal niet gespecificeerd; het lijkt dan ook een uit de lucht gegrepen bedrag,.
 3. De opslagkosten lijken redelijk.
 4. De GAD beweert dat uitstel derving van PMD opbrengsten van € 22.000 per maand oplevert voor Wijdemeren. Dit is een denkfout of misleiding want dit bedrag is de totale opbrengst, een derving derhalve van 100% . Leuk bedacht. De GAD stelde eerder dat de meeropbrengst PMD bij de gemeenten waar de PMD bak is ingevoerd rond de 2% is. Dat is dus € 440 per maand wat de GAD derhalve aan PMD-opbrengst derft. € 22.000 x 2% = € 440 euro per maand. (Of € 880 als die opeens opgedoken 4% klopt.) Allemaal best op te brengen – en veronderstellend dat het onzuiver aan de bron gescheiden plastic überhaupt iets opbrengt.
 5. De GAD beweert dat wanneer de uitrol niet per 30 maart start, er een jaar gewacht moet worden met opnieuw opstarten uitrol. Waarop is deze ongeloofwaardige uitspraak gestoeld?
 6. Wij schrikken van de opmerking: “Dit is in 2017 opnieuw bekrachtigd ……. waar ook uw gemeenteraad bij betrokken was.” Er is destijds luid en duidelijk aangegeven dat de raad van Wijdemeren dit besluit unaniem ernstig in twijfel trok. Heeft u dat richting GAD niet duidelijk kenbaar gemaakt ?
 7. Verder wijzen wij u er op dat ook de raad van Hilversum vorige week in ruime meerderheid, naar aanleiding van het voorlichtende gesprek, de uitrol van de PMD-bakken “on hold” laat zetten. De raad was in meerderheid niet overtuigd van het voornemen de PMD-bakken uit te rollen.

Moeten we ons door de GAD (een uitvoeringsorgaan notabene, dat bestaat bij de gratie en het geld van de gemeenten) laten intimideren door deze doorzichtige poging hun wil door te drijven? Het is of dit, óf een gebrek aan competentie van de directie van de GAD. Wederom breekt het door ons herhaaldelijk gestelde gebrek aan expertise ons op.

Wij hebben weinig hoop dat u aan deze onwenselijke ontwikkeling nog iets kan doen. Maar in ieder geval kunt u noch het college straks beweren van niets geweten te hebben.

Met vriendelijke groet,

Robby Israel
Fractie O-Lib

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
Hedda Koning
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief