WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Tegenslag Oud Loosdrechtsedijk
Oud Loosdrecht, ma 29 januari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De Lokale Partij stelt vragen aan het college over de voortgang van de reconstructie van de Oud Loosdrechtsedijk waar problemen zijn.

In een aankondiging, die wij zojuist van de gemeente ontvingen, wordt bevestigd dat er problemen zijn gerezen. In die aankondiging staat:


Extra commissievergadering problematiek Oud-Loosdrechtsedijk

Vorige week is de reconstructie van de Oud-Loosdrechtsedijk gestart. Tijdens het werk  is er een technisch probleem ontdekt.

Komende dagen worden benut om zoveel mogelijk technische informatie over het project helder te krijgen. De actuele stand van zaken zal aanstaande woensdagavond 31 januari om 20.00 uur tijdens een openbare vergadering van de commissie Ruimte en Economie besproken worden. Bewoners en bedrijven worden geïnformeerd via onder andere de projectnieuwsbrief.


Woensdagavond zal er meer bekend worden.

ingezonden bericht

Problemen project herinrichting Oud Loosdrechtsedijk
(tussen de rotondes) ?

De fractie vraagt om schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen conform artikel 44 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van Wijdemeren. Maar gelet op de impact voor de gemeenschap verzoekt De Lokale Partij beantwoording met de grootste spoed.

22 januari jl. is de herinrichting van de Oud Loosdrechtsedijk tussen de rotondes gestart. Inmiddels gaat als een lopend vuurtje rond dat er (grote) problemen zijn op dit project.

De Lokale Partij heeft de volgende vragen:

  1. Klopt het dat er problemen zijn?
    1. zo ja, welke gevolgen heeft dit precies voor de kosten van het project?
    2. zo ja, welke gevolgen heeft dit precies voor de planning?
    3. zo ja, op welke wijze en wanneer worden aanwonenden en belanghebbenden hierover geinformeerd?
    4. zo ja, welke onderzoeken lagen ten grondslag aan het voorkomen van deze problemen?
  2. Klopt het dat wordt overwogen om het project voorlopig af te blazen en het reeds open liggende wegdeel tijdelijk weer open te stellen?

De Lokale Partij

Alette Zandbergen

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
Div.
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief