WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Groei Sociale Woningvoorraad
Wijdemeren, do 1 februari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteren werden de prestatieafspraken voor 2018 getekend door de gemeente Wijdemeren, de huurdersorganisaties en de woningcorporaties.

persbericht

Wijdemeren zet in op groei sociale woningen
Prestatieafspraken Wijdemeren 2018 ondertekend

Op woensdag 31 januari zijn de prestatieafspraken voor 2018 getekend door de gemeente Wijdemeren, huurdersorganisaties en woningcorporaties de Alliantie Gooi en Vechtstreek, Vecht en Omstreken en Het Gooi en Omstreken.


Van links naar rechts: Bert van Rossum (Vecht en Omstreken), Maarten van Gessel (Het Gooi en Omstreken), Joan van der Burgt (De Alliantie Gooi en Vechtstreek), Betske van Henten (wethouder), Koen van Beest (Het Gooi en Omstreken) en Cees Meijer (De Alliantie Gooi en Vechtstreek).

De voortgang van de afspraken en ambities in de prestatieafspraken 2017 zijn met deze ondertekening door alle partijen opnieuw bevestigd. “Ik ben trots op wat er bereikt is het afgelopen jaar in samenwerking met de huurdersorganisaties, gemeente en corporaties”, aldus wethouder Betske van Henten.

Groei sociale woningen

Maarten van Gessel, directeur-bestuurder Het Gooi en Omstreken: “Het belangrijkste uitgangspunt van deze prestatieafspraken is groei van voldoende, betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen (huur minder dan 710 euro, koop tot 180.000 euro).” Ook directeur Bert van Rossum van Vecht en Omstreken onderstreept dat: ”Wij richten ons op de kern Loosdrecht en spannen ons in ook hier sociale nieuwbouw te mogen realiseren.”

Met de oplevering van De Oranjerie, de bouw van Erve Knorr en de Godelindehof wordt hard gewerkt om de ambitie waar te maken. Verwacht wordt ook dit jaar te starten met bouwen in Nederhorst den Berg. Binnen drie jaar worden zo 120 sociale woningen opgeleverd.

Duurzame woningen

Joan van der Burgt, directeur de Alliantie: “We streven altijd naar duurzame kwaliteit. Woningen waar mensen zich thuis voelen en veilig, gezond en comfortabel kunnen leven. Door duurzame bouw, duurzame inkoop en circulair werken ondersteunen en versnellen we met elkaar de transitie naar een duurzame wereld.”

Taskforce

“Een belangrijke afspraak was ook de oprichting van een taskforce met vertegenwoordigers uit de gemeente en corporaties, die actief op zoek gaat naar locaties voor nieuwbouw of transformatie van bestaande gebouwen. Dat is gelukt; er zijn al acht locaties aangewezen. Ook dit jaar blijft de taskforce actief. Allemaal manieren om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, de dorpen te verjongen en de leefbaarheid in Wijdemeren te vergroten,” sluit wethouder Van Henten af.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
persbericht
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief