WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
PVV op de Bres voor Wdm
Haarlem, ma 25 september 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Ria Hennis (DB) wees op de vragen die de PVV in Provinciale Staten Nood-Holland stelde over de harde lijn die gedeputeerde Van der Hoek volgt.

Mevrouw I.A. Bezaan (PVV) vindt dat gedeputeerde Jack van der Hoek (D66) Wijdemeren tijd moet gunnen om de zaken op orde te krijgen en dat hij het dreigement om op 7 november zelf te besluiten om Wijdemeren te fuseren met Hilversum van tafel moet halen.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

schriftelijke vragen PVV Noord-Holland

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen : 19 september 2017
Datum GS-besluit: :
Vragen nr. 81

Vragen van mevrouw mr. I.A. Bezaan (PVV) over Gedeputeerde Staten zet Raad en burgers Wijdemeren volledig buitenspel.

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 19 september 2017 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw mr. I.A. Bezaan (PVV), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

In een artikel uit de Gooi- en Eemlander (*) van 18 september 2017 valt te lezen dat Gedeputeerde Staten een brief naar de gemeente Wijdemeren heeft gestuurd, waaruit kan worden opgemaakt dat de gemeente inzake plannen voor gemeentelijke herindeling of zelf haar volledige zelfstandigheid moet opgeven of dat Gedeputeerde Staten dat doet op 7 november 2017.

De gemeente Wijdemeren krijgt namelijk nauwelijks bewegingsruimte. Kiezen voor (gedeeltelijke) zelfstandigheid en zogenoemde Piofach-taken (bv. personeelszaken en huisvesting) samen willen doen met één of andere gemeenten, is voor Gedeputeerde Staten een onbewandelbaar pad; dan besluit GS op 7 november 2017 zelf met welke gemeenten Wijdemeren moet fuseren. De andere optie voor de gemeente Wijdemeren is voor 7 november zelf “kiezen” voor een fusie met in elk geval de gemeente Hilversum.

Een voorstel van de Raad om te investeren in de gemeente als uitvoeringsorganisatie, desnoods taken aan de regio over te dragen en voor het overige nog zes jaar zelfstandig te blijven, werd door D66-gedeputeerde Van der Hoek van tafel geveegd. De Partij voor de Vrijheid is verbijsterd over deze gang van zaken. De Raad en burgers van Wijdemeren lijken volledig buitenspel te worden gezet.

VRAGEN

 • Vraag 1:
  Deelt u de mening dat de burgers van de gemeente Wijdemeren het laatste woord dienen te hebben inzake plannen voor gemeentelijke herindeling? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 2:
  Bent u van mening dat de “Boeman-opstelling” van Gedeputeerde Staten in deze, gevolgen kan hebben voor de samenwerking tussen de provincie en Noord-Hollandse gemeenten inzake gemeentelijke herindelingen en allerlei andere terreinen, plus het aangezicht van de Noord- Hollandse politiek schade toebrengt? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3:
  Deelt u de mening, als D66-gedeputeerde, dat het een gotspe is dat de provincie Noord-Holland investeert in een betere referendumverordening om de inspraak van Noord-Hollanders te verbeteren, terwijl GS aan de andere kant de burgers van Wijdemeren in principe monddood maakt? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4:
  Bent u bereid op een constructieve manier met de Raad van gedachten te wisselen over het door hen ingediende voorstel? Zo nee, waarom niet?

BRON

(*) “Keuze is hangen of gehangen worden” (Gooi- en Eemlander, 18-9-2017)
Bijlage(n) bij vragen: 1

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
dagen na binnenkomst, beantwoorden.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
Prov. NH
foto
---
auteur
PVV NH
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief