WIJDEMEERSE WEBKRANT
Raad: deel 1 (ARHI)
Wijdemeren, vr 22 september 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De raad van gisteren begon met benoemingen en besprak als eerste de brief van GS over de herindelingen (ARHI).

We vatten het begin van de raad samen.

Benoemingen

Er werd voorgesteld om burgemeester Freek Ossel te benoemen in het bestuur van de Regio en in de Plassenraad, beide gemeeschappelijke regelingen. Op zich bijna een hamerstuk, ware het niet dat Martin Vuyk (OLib) liever had dat eerst de vragen van zijn fractie over de rol en positie van burgemeesters in besturen van dat soort regelingen beantwoord zouden worden. De raad besloot anders en benoemde de burgemeester. Burgemeester Freek Ossel zal het onderwerp later bespreken.

Installaties


Van links naar rechts: (van rechts naar links):
Mevr. K.B. Heuperman (VVD), Marloes van Hoeve (GL) en Max Schouten (PvdA).

Afwezig waren wethouder Betske van Henten en raadslid Robby Israel (OLib). Maar liefst drie fractieassistenten werden geïnstalleerd. Een teken dat er verkiezingen aankomen wellicht. Voor GroenLinks legde Marloes van Hoeve (Loosdrecht) de eed af. Max Schouten (Kortenhoef) legde de belofte af om toe te treden tot de PvdA fractie. En Mevrouw K.B. Heuperman gaat Sieta Vermeulen, die haar twee fractiegenoten verloor aan OLib, bijstaan in de VVD-fractie.
Ook werden er twee plaatsvervangend raadsgriffiers geïnstalleerd. Bart Smeulders en Piroska Olgers legden de belofte af.


Burgemeester Freek Ossel neemt de eed af bij Piroska Olgers en Bart Smeulders.

ARHI: Raadsbrede verklaring


Joost Boermans (D66) spreekt namens alle partijen m.u.v. OLib.

De raad begon hoopgevend over dit onderwerp. Joost Boermans (D66) opende met de mededeling dat hij namens alle raadsleden, behalve die van OLib, een gezamenlijke verklaring zou afleggen. Zat de raad eindelijk op één lijn? Boermans verklaarde dat de raad een goede inhoudelijke reactie wil geven op de brief van GS. Unaniem waren de partijen overeengekomen om snel bijeen te komen voor het opstellen van een gezamenlijk standpunt. Pas daarna willen de partijen een raad beleggen. Joost Boermans benaderde de andere partijen om een breed draagvlak te bereiken met concensus. "We moeten er nu geenpolitiek nummer van maken." Hij sprak zijn dankbaarheid uit naar de andere partijen voor de samenwerking.

Toch ieder voor zich

Men zou verwachten dat er na de raadsbrede verklaring van de D66 voorman, namens alle raadsleden behalve OLib, alleen die laatstgenoemde partij wellicht nog iets zou toe willen voegen. Wie schetst de verbazing dat na de verklaring van Joost Boermans alsnog een complete ronde werd gemaakt langs alle partijen alsof er niet net een gezamenlijke verklaring was uitgesproken. In die tweede ronde zong iedere partij toch weer min of meer zijn eigen vertrouwde lied. De VVD en de PvdA/GL bleken niet verrast door de inhoud van de brief.
DB was wel verrast door de inhoud van de brief en zag in de brief geen onderbouwing. Het aangekondigde bezoek van gedeputeerde Jack van der Hoek in november leek René Voigt zinloos. Gert Zagt hield een lang betoog. Hij verweet het college steeds achter de feiten aan te lopen. Ook hij wees op het gebrek aan onderbouwing in de brief. "GS doet de democratie de das om." :aldus Zagt met een verwijzing naar 7.000 handtekeningen van Wdm2020. Jan Verbruggen (CDA) citeerde een spreekwoord "Als de richting van de wind verandert, dan moet je de zeilen bijstellen." De vraag is: "Wat vindt u belangrijk?" Hij pleiitte voor meer samenwerking met andere gemeenten en het instellen van een klankbordgroep in iedere kern.

Martin Vuyk (OLib) herinnerde aan zijn presentatie geruime tijd geleden. Hij is voor de vorming van Gooistad, wellicht via de tussenstap van Hilversum met Wijdemeren en minstens één andere gemeente daar bij. Daarna maakte hij alle andere partijen per stuk een verwijt dat niet in dank werd afgenomen.

Harde afspraken werden niet gemaakt in afwachting van de toegezegde gezamenlijke afspraken.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief