WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Reactie Burgemeester op ARHI
Wijdemeren, wo 20 september 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Burgemeester Freek Ossel zond de raad een brief waarin hij reageert op de brief van de gedeputeerde waarin deze aankondigt Wijdemeren op te heffen.

Morgen Raad

Morgenavond om 20.00 is er gemeenteraad. Daar wordt ongetwijfeld gesproken over de brief van gedeputeerde Jack van der Hoek, waarin deze mededeelt dat Wijdemeren moet worden samengevoegd met Hilversum, eventueel aangevuld met andere gemeenten. Hij laat in die brief op vorhand voor Wijdemeren geen keus, hoewel hij eigenlijk pas na 7 november met een definitief oordeel over de ARHI (herindelings) procedure zou komen.


Burgemeester Freek Ossel

Vooruitlopend op de raad van morgen reageert burgemeester Freek Ossel vandaag in een brief op het door GS ingenomen standpunt. In die brief van de burgemeester staat samengevat het volgende:

Verrast door inhoud en timing

Burgemeester Freek Ossel was verrast door het moment waarop GS de brief zond en hij was verrast door het harde standpunt dat GS in de brief in nam. De brief van GS is volgens hem niet een verwachte tussenstand, maar een vooraankondiging van het standpunt dat GS in november gaat innemen over de bestuurlijke toekomst van de Gooi en Vechtstreek. Freek Ossel vindt dat wel duidelijk, maar tegelijkertijd zet het volgens hem extra druk op het debat over de toekomst van Wijdemeren, omdat Wijdemeren, hoe dan ook samengevoegd zal worden met Hilversum in de optiek van GS.

Over de raad

Freek Ossel spaart de raad van Wijdemeren ook niet in zijn brief. Hij schrijft:

Ofwel, de raad was de afgelopen periode zo verdeeld in zijn standpunten, dat GS zelf maar de keuze maakte, omdat de raad geen richting aangaf over de toekomst van de gemeente.

Herstel bestuurskracht

De gemeenteraad van Wijdemeren gaf het college enkele maanden geleden opdracht om de tekortkomingen in de organisatie en de bestuurskracht, die geconstateerd waren door twee bureau's, voortvarend op te lossen. Die opdracht wordt opgepakt getuige onderstaand citaat uit de brief van de burgemeester:

Geen samenhang

Er doet zich in dit hele proces een merkwaardig gebrek aan samenhang tussen de besluiten van de raad en de standpunten van GS voor.

De raad nam het bovenstaande lijstje besluiten in een poging om een samenvoeging met Hilversum (of wie dan ook) te voorkomen. De gedachte was dat als het geconstateerde gebrek aan bestuurskracht hersteld zou worden, de wind uit de zeilen van GS zou zijn genomen en daarmee een herindeling van de baan zou zijn. Dat blijkt nu een misrekening.
GS schrijft het nog niet zo, maar uit de brief van GS valt op te maken dat Wijdemeren kan doen wat het wil, maar het vertrouwen in de veerkracht van Wijdemeren is in Haarlem niet meer aanwezig. En dus zal GS besluiten om Wijdemeren hoe dan ook voor te dragen voor fusie met Hilversum.

Wat is goed voor de burger?

In de brief van burgemeester Ossel besluit hij met een oproep om nu te gaan redeneren vanuit de Wijdemeerse burger. De bestuurlijke constructie is voor de burger weinig relevant. Die is gebaat bij:

  • goede voorzieningen, niet te ver van huis.
  • een vastgesteld kernenbeleid dat ook stand houdt juist na een herindeling.
  • respect voor de emoties en de verbondenheid met de kernen.

Om kort te gaan, kijk vooruit vanuit het perspectief dat GS de regio en Wijdemeren voor houdt en stop met vechten tegen windmolens.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief