WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Ossel pleit Vuyk Vrij
Wijdemeren, di 3 oktober 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Burgemeester Freek Ossel rondde het integriteitsonderzoek af naar het handelen van Martin Vuyk rond het bestemmingsplan Horstermeer.


Martin Vuyk (OLIB)

Alette Zandbergen (DLP)

Burgemeester Freek Ossel ziet geen aanleiding voor een nader onderzoek. Wel zijn er enkele momenten geweest waar handiger of wat anders gehandeld had kunnen worden zowel door Martin Vuyk (OLib) als door Alette Zandbergen (DLP) die de kwestie aanhanging maakte. Wat de burgemeester betreft wordt het dossier gesloten.

persbericht

Ossel rondt burgemeestersonderzoek af

“Afgelopen periode heb ik de gang van zaken rond de behandeling van het bestemmingsplan Horstermeer onderzocht. Dit naar aanleiding van vragen over de integriteit van het raadslid Vuyk. Ik ben hierbij bijgestaan door externe adviseurs van het bureau Governance & Integrity (G&I). De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend."

Geen aanleiding voor nader onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek zijn klip en klaar. Er is geen aanleiding voor een nader (persoonsgericht) onderzoek naar de heer Vuyk. Wel zijn er verbeterpunten. Ook geeft het onderzoek antwoord op de vraag of mevrouw Zandbergen terecht een melding heeft gedaan. Mevrouw Zandbergen heeft alert en juist gehandeld door de kwestie aan de orde te stellen. Dit verdient waardering. Er zijn wel kanttekeningen te plaatsen bij de manier waarop zij dit publiek heeft gemaakt.”

Heldere (proces) afspraken

De burgemeester heeft het rapport aangeboden aan de leden van de gemeenteraad. Hij beschouwt het vraagstuk als afgedaan en adviseert de raad een streep onder deze al langer slepende kwestie te zetten. Wel blijft integriteit en vooral het maken van heldere (proces) afspraken de komende periode een onderwerp van gesprek. Ossel adviseert de gemeenteraad een formeel fractievoorzittersoverleg in te stellen. Hier kan het onderwerp bestuurlijke integriteit als vast agendapunt aan de orde komen.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
Douwe van Essen
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief