WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Verwijten aan Gem.bestuur
Wijdemeren, do 2 november 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Maandagavond hield de gemeente een inspraakavond over de toekomst van Wijdemeren. Voor- en tegenstanders van fusie kregen applaus.

Onder uit de zak

Het gemeentebestuur kreeg flink onder uit de zak zowel van de tegenstanders van een fusie met Hilversum, als van voorstanders van een dergelijke fusie. Die onvrede werd veroorzaakt omdat het gemeentebestuur weliswaar in september 2014 een ferm besluit nam om op termijn met Hilversum te fuseren, maar vervolgens, als gevolg van de weerstand in de bevolking, begon te zwabberen en de heldere koers kwijt raakte.

Alle Varianten

Alle varianten kwamen voorbij, bij het CDA, maar ook bij andere fracties. Geen fusie, liever geen fusie, een halve (ambtelijke fusie), een fusie met iedereen, behalve Hilversum, een fusie met Hilversum en een fusie met de hele regio tot Gooistad. Alle varianten kwamen voorbij, zonder dat raad en college een echt unaniem besluit namen en richting gaven. Geen enkele keer werd er, vooral in de richting van Gedeputeerde Staten glashelder, klip en klaar, uit één mond gezegd wat het Wijdemeerse gemeentebestuur wilde. Wijdemeren2020 verweet de raad dat men niet in beweging was gekomen, maar alles maar had laten gebeuren.


De collectieve lasten van Hilversum zijn veel lager dan die van Wijdemeren

Dat is wel zo, maar Hilversum zit tot over zijn oren in de schulden en Wijdemeren niet. Wat heeft u liever?

Ik ben met de enquete heel veel deuren langs gegaan.

Maar weet u wel dat er nog andere lasten zijn ook?

Daarmee werd ruimte geschapen voor de provincie om zelf maar te besluiten (als jullie het niet kunnen, dan doe ik het wel). Bij het bekendmaken van dat besluit, a.s. dinsdag, zal blijken wat gedeputeerde Jack van der Hoek heeft besloten inzake de herindelingen in de regio.

Ernstig verzwakt

Wat de positie van Wijdemeren in dit hele bestuurlijk-politieke verhaal nog extra verzwakte is de afslanking van het ambtenarenkorps en de middelen tijdens de vorige raadsperiode. Nu bleek, tijdens het bestuurskrachtonderzoek, dat de organisatie zeer verzwakt is en dat er flink bijgespijkerd moet worden om weer op peil te komen. Maar het oordeel "te weinig bestuurskracht" ligt er en zal een grote rol spelen in het besluit van de provincie.
Oud-burgemeester Wim Kozijn van 's-Graveland was hard in zijn oordeel, hij zei: "Verantwoordelijkheid daarvoor dragen alle bestuursorganen van de afgelopen acht jaar, burgemeester, wethouders en de raad. U hebt het ambtelijk apparaat kapot bezuinigd.”

Extra raad

Vanavond is er een extra raad over de eventuele herindelingen en de te maken keuzen. Zowel D66 als het CDA namen eerder deze week al een vooschot op vanavond.

Mosterd na de maaltijd?

In de krant stond vandaag voor op het regiokatern dat het college van Wijdemeren eind oktober (enkele dagen geleden dus) een brief zond naar burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren. In die brief vraagt het Wijdemeerse college om binnenkort te overleggen over een mogelijke ambtelijke fusie. Burgemeester Ter Heegde verklaart in de krant dat hij de brief geen "mosterd na de maaltijd" wil noemen, maar hij vindt "het momentum wel een beetje laat", omdat dat onderhoud niet zal plaatsvinden voor 7 november, de datum waarop GS het ARHI besluit bekend zal maken.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief