WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Noodkreet uit Ankeveen
Ankeveen, ma 13 maart 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Namens Wijdemeren 2020 doet Egbert Lambers een oproep aan het college van Gedeputeerde Staten om terug te komen op de herindelingsprocedure.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

ing. brief

OPEN BRIEF


Aan: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland Postbus 3007 2001 DA Haarlem

Ankeveen, 13 maart 2017

Betreft: Provinciale ARHI-procedure Gooi en Vechtstreek, Uw besluit van 7 februari 2017

Geacht college,

Bij de overhandiging door het Burgerinitiatief Wijdemeren2020 van het Petitieresultaat “geen fusie met Hilversum”, 7734 ondertekenaars uit Wijdemeren, gaf u bij monde van uw portefeuillehouder J. van der Hoek als reactie:“Dit is een duidelijk signaal; draagvlak is belangrijk. De gemeente kan dit niet negeren. Als ze iets anders beslissen, hebben ze wat uit te leggen”.

Gezien uw besluit van 7 februari hebt u nu wat uit te leggen. In de bij dat besluit gegeven toelichting beperkt u zich met betrekking tot de bestuurskracht van Wijdemeren tot een kort citaat uit het rapport Deloitte: dat “de ambities vanwege de beschikbare middelen beperkt zijn en grote opgaven als het aanpakken van de Loosdrechtse Plassen niet tot stand komen”.

Een slechtere uitleg is moeilijk voorstelbaar. U weet immers als geen ander hoe de zeggenschap over de Loosdrechtse Plassen bestuurlijk is geregeld. Niet de gemeente Wijdemeren is daarvoor de verantwoordelijke partij maar het Plassenschap, een bestuurslichaam waarin u zelf participeert, en als grootste financiële contribuant meer verantwoordelijkheid draagt dan de gemeente Wijdemeren.

Alstublieft geachte college, herstel het vertrouwen van onze burgerij in uw eigen geloofwaardigheid en kom terug op het in uw besluit aangegeven uitgangspunt.

Wij zien uw reactie graag spoedig tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Burgerinitiatief Wijdemeren2020,

Mr E.C. Lambers
Stichtse Kade 26,
1244NW Ankeveen

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief