WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Coalitie ontploft door Fusie
Wijdemeren, do 24 november 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De coalitie van VVD, PvdA/GL en CDA heeft de discussie over een eventuele fusie met Hilversum niet overleefd. CDA en PvdA/GL gaan alleen met 9 van de 19 zetels verder.

Update 24-11-2016, 14.59: Het persbericht van de VVD is toegevoegd.

Vanavond is de gemeenteraad waar besloten wordt over de zienswijze over de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren, die naar Haarlem wordt gestuurd. Het overleg over de teksten inhoud van die zienswijze werd de coalitie fataal.

De VVD wilde meer tijd en meer onderzoek voor en er besluiten worden genomen, terwijl de beide coalitiepartners zo snel mogelijk stappen willen ondernemen om tenminste tot ambtelijke fusie met Hilversum te komen. Als gevolg van de breuk heeft wethouder Peter Smit van de VVD zijn ontslag aangeboden aan burgemeester Martijn Smit.

Hieronder tewwe persberichten. Een persbericht van de restcoalitie (CDA/PvdA/GL en een persbericht namens het college.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

persbericht

Vertrouwensbreuk coalitie gemeente Wijdemeren

CDA en PvdA/GrL hebben hun vertrouwen opgezegd in de fractie van de VVD.

Beide partijen betreuren het dat juist nu met de nieuwe VVD-wethouder Peter Smit flinke stappen zijn gezet in een aantal dossiers het tot een breuk is gekomen. Tijdens de raadsvergadering van vanavond zullen de fractievoorzitters een verklaring afleggen.

persbericht

De VVD-fractie Wijdemeren heeft kennis genomen van het opzeggen van de coalitie door de fracties CDA en PvdA/GL.

De reden voor deze breuk ligt in de sterk uiteenlopende visies van het CDA en PvdA/GL enerzijds en de VVD anderzijds ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren.

De VVD fractie betreurt het zeer dat hierdoor ook de competente en alom gewaardeerde VVD wethouder Peter Smit zijn functie heeft neergelegd. De VVD fractie zal zich blijven inzetten voor een toekomst-bestendige en democratisch gelegitimeerde toekomst voor Wijdemeren.

persbericht

Peter Smit (VVD) treedt af als wethouder
van de gemeente Wijdemeren.

Peter Smit: “Ik heb kennisgenomen van het opzeggen van het vertrouwen in de fractie van de VVD door coalitiepartijen CDA en PvdA/GroenLinks. Dit heeft als onvermijdelijk gevolg dat ik mijn functie als wethouder neerleg. Ik heb mijn ontslagingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. Ik vind het jammer dat het daarmee niet mogelijk is verder bij te dragen aan het realiseren van de ambities van het Raadsakkoord. We waren als college van burgemeester en wethouders goed en voortvarend op weg.

Burgemeester Smit: “Peter Smit is bewonderenswaardig snel geland in Wijdemeren. Constructief en aimabel. Dit werd door zowel raad als college herkend. Het is bitter dat ook zijn vertrek zo snel een feit is temeer daar dit niets te doen heeft met zijn functioneren.”

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief