WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Plaggen en Kappen in K.hoef
Kortenhoef, wo 23 november 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Natuurmonumenten start in de week van 28 november met grond afgraven (plaggen) en bosopslag verwijderen in de Kortenhoefse plassen Westzijde (Bruinjoost).

persbericht

Start Herstelwerkzaamheden Kortenhoefse Plassen

Natuurmonumenten start in de week van 28 november met de werkzaamheden in de Kortenhoefse plassen Westzijde (Bruinjoost). In samenwerking met Van Oostrum BV. gaan we grond afgraven (plaggen) en wordt bosopslag verwijderd.

Samen met de aannemer proberen we overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Hoewel de graafmachines alleen in het natuurgebied aan het werk zijn, zijn de machines op sommige locaties van de Vreelandseweg te zien. Vrijgekomen materiaal zoals grond en hout wordt verwijderd via het water en de weg. Naar verwachting is de klus nog voor eind februari 2017 afgerond.

Ruimte voor bijzondere dieren en planten


Rietorchis
Bruinjoost is onderdeel van het grote laagveengebied de oostelijke Vechtplassen. Laagveengebieden horen bij het oer-Hollandse landschap. Dit cultuurhistorisch landschap bestaat uit plassen afgewisseld met bloemrijke veenweides, wuivende rietkragen en moerasbosjes. De grote afwisseling zorgt ervoor dat het belangrijke overlevingsplekken zijn voor bedreigde vogels en bijzondere planten. Omdat er in de veengebieden al lang geen turf meer wordt gewonnen, groeien ze langzaam maar zeker dicht. Door de verdroging en vermesting rondom de veengebieden gaat dit proces nog sneller. Natuurmonumenten voert deze herstelmaatregelen uit om dit proces te keren. Karakteristieke planten als het vleesetende plantje Zonnedauw en verschillende orchideeën krijgen dankzij dit onderhoud weer de ruimte.

Bijdrage uit Europa

Omdat deze veengebieden, met hun bijzondere natuur, tot de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa behoren, krijgen we een bijdrage van de Europese Commissie voor het laagveenherstelprogramma “New LIFE for Dutch Fens” ofwel Nieuw leven in het veen.

Wat is LIFE?

LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. De gebieden waar 'Nieuw leven in het veen' plaatsvindt, vormen elk op zich een onmisbare schakel in dit netwerk.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
G. Besselink
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief