WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Snippergroen Klaar: 1-1-2017
Wijdemeren, vr 4 november 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De VVD stelde woensdagavond vragen over de voortgang van het spraakmakende revindicatie/snippergroen project van de gemeente dat inmiddels al vijf jaar loopt.


Commissiegriffier Anita Jhinkoe-Rai en -voorzitter Jan-Willen Nienhuis.

Hoe zat het ook al weer?

Heel in het kort. Op 20 december 2011, pal voor kerstmis, stuurde de gemeente 609 brieven naar inwoners die er van beticht werden dat zij grond van de gemeente in gebruik hadden genomen. Zij moesten toen voor 1 februari 2012 ofwel, aantonen dat de gemeente ongelijk heeft, dan wel, aangeven of zij de omstreden grond willen ontruimen, huren of kopen voor € 156,50 per m2. Dat was de start van het revindicatieproject. Een project dat vele inwoners slapeloze nachten bezorgde en aanleiding was voor tal van rechtszaken waarvan de gemeente het merendeel verloor.


Gert Zagt en Alette Zandbergen (beiden DLP)

Achterdocht

Een aantal inwoners wilde van de zaak af zijn en huurden, kochten of ontruimden hun eigen grond om er vanaf te zijn. anderen reageerden helemaal niet en wachtten jaren af of zij er ooit nog iets van zouden horen. Na de verkiezingen in maart 2014 werd VVD wethouder Joep Frijdal verantwoordelijk voor het project revindicatie dat toen de vrolijke naam Snippergroen kreeg. Hij besloot om ondanks de kosten, de rechtszaken, de problemen, fouten in de kadasterkaartjes en de achterdocht bij veel aangeschreven burgers door te gaan met het project, zoals dat door Jaap van Waveren eerder was voorgesteld. Zelf ging hij door met de lopende rechtszaken, het project werd uitbesteed aan bureau Eiffel. (Pikant detail, Joep Frijdal diende in de laatste raad voor de verkiezingen als VVD fractievoorzitter over het revindicatieproject nog een motie van wantrouwen in tegen zijn voorganger Jaap van Waveren.)


Martin Vuyk (VVD)

De onderhandelingen met de burgers, waarmee de gemeente geen contact had gelegd, werden uitbesteed aan het bureau Eiffel. De afgelopen 2,5 jaar werden de aangeschreven bewoners kern voor kern, stuk voor stuk door Eiffel benaderd om te proberen tot een minnelijke schikking te komen over de betwiste grond. Bij de aanvang werd door Eiffel de duur van het project geschat op beëindiging op 1 januari 2017. In ieder geval is afgesproken dat na 1 januari de betaling aan Eiffel van de bestede tijd zal stoppen.

Rechtsgelijkheid

Het college deed de toezegging dat alle bewoners die voor het Eiffel-project al gekocht of gehuurd hadden na afloop van het project nogmaals door Eiffel (of een andere organisatie) bezocht zullen worden om te bezien of er in hun situatie sprake was van rechtsgelijkheid in het licht van de ervaringen die Eiffel in de afgelopen jaren op deed. (Dus dat niet iemand huurde of kocht, terwijl dat eigenlijk onterecht was, omdat bij de buren, met dezelfde problematiek inmiddels bijv. verjaring door Eiffel was erkend.)


Erik Torsing en Jan Verbruggen (beiden CDA)

VVD vragen

De VVD stelde woensdagavond drie vragen over het lopende revindicatie/snippergroenproject.

  1. Wordt de planning van Eiffel gehaald dat het project op 1 januari 2017 gereed is?
  2. Wordt na die datum begonnen met de her-evaluatie van de pré-Eiffel gevallen die gehuurd, gekocht of ontruimd hebben, zoals toegezegd door het college aan de raad.? En wie gaat dat doen?
  3. Zal na 1 januari 2017 nog de actieprijs van € 100 per m2 voor het Snippergroen gelden voor de oude pré-Eiffel gevallen.

De antwoorden


Wethouder Peter Smit.

Wethouder Peter Smit (VVD), die de portefeuille over nam van Joep Frijdal, beantwoordde de vragen van zijn partijgenoten. Hij verklaarde dat het project Snippergroen een gezamenlijk belang van de burger en Wijdemeren dient. Hij benadrukte de goede bedoelingen van de gemeente Wijdemeren, waarbij de gemeente volgens hem een voorbeeldfunctie heeft. Verheugd liet hij weten dat het Bureau Eiffel inderdaad het project op 1 januari 2017 afgerond zal hebben. Op dit moment lopen er nog zestig verzoeken om grond te kopen voor de "actieprijs". Ook lopen er nog rechtszaken tussen de gemeente en burgers.
Smit: "Het project is goed, zorgvuldig en voortvarend uitgevoerd. Wie de toezegging van het college, de her-evaluatie, gaat uitvoeren van "de pré-Eiffel gevallen weet ik nog niet" De her-evaluatie zal wel direct daarna (na 1 januari) uitgevoerd gaan worden, aldus de wethouder.


Ria Hennis en René Voigt (beiden DB).

Na de beantwoording kreeg de wethouder tevreden reacties van de verschillende partijen. Alette Zandbergen (DLP) merkte op dat de gemeente meer vraagt per m2, dan zij betaalt per m2. De wethouder legde uit dat daar een prijsverschil qua gebruik van het Snippergroen onder ligt. Jan Verbruggen (CDA) constateerde tevreden dat de gemeente na 1-1-2017 geen betalingen meer hoeft te doen aan Eiffel confom de twee jaar geleden gemaakte afspraken.

Wegenwet


Mevr.Mr. M.C. Fröger, namens Wijdemeren
projectleider van het Eiffelproject.

Door de hele beantwoording heen liep een debat over revindicatie door een particulier die zijn grond terug eist, die de gemeente in gebruik heeft. Omdat dat vaak een weg betreft speelt daar naast de normale (privaatrechtelijke verjaring van 20 jaar, ook een publiekrechtelijke verjaring van 10 jaar, waarna de eigenaar wel nog eigenaar van de grond blijft, maar die grond volgens de wegenwet niet terug kan eisen. Bij dit onderwerp moest Mevr. Mr. M.C. Fröger vanwege de complexiteit even bijspringen.

Dossier Revindicatie

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief