WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
VVD dient Moties in
Wijdemeren, zo 2 maart 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De VVD dient twee moties in. Een motie die oordeelt over wethouder Van Waveren (DB) en een motie om de schade voor burgers als gevolg van het revindicatieproject te herstellen.

Aanstaande donderdagavond wordt de laatste openbare gemeenteraad voor de verkiezingen gehouden. Een flink deel van de raadsagenda wordt ingenomen door een raadsvoorstel en documenten die gaan over het revindicatieproject (het landjepik project).

Dossier Revindicatie

persbericht

VVD dient twee moties in met betrekking tot revindicatie

In de komende vergadering van de gemeenteraad op 6 maart 2014 zal de VVD twee moties indienen: een motie gericht tegen DB wethouder van Waveren en een motie hoe de door het revindicatie proces aangerichte schade hersteld kan worden. Wij roepen ieder raadslid op zich te bezinnen op de belangen van de burgers en zonder last conform zijn of haar geweten te stemmen, ongeacht hun partij.

Waarom nou toch zo kort voor de verkiezingen? De ravage aangericht door het tekortschietende revindicatie proces wordt steeds duidelijker. Burgers zijn geïntimideerd door bars en lomp geformuleerde brieven; onheus bejegend als ze überhaupt een antwoord kregen en soms hoorden ze meer dan een jaar niets meer van de gemeente; op kosten gejaagd omdat zij juristen moesten inschakelen of omdat zij maar betaalden om van die beangstigende gemeentelijke claim af te zijn, een claim wellicht gestoeld op ondeugdelijke kaarten, al dan niet afkomstig van het kadaster.

Uit de reacties naar aanleiding van het VVD meldpunt revindicatie is gebleken dat vele tientallen materiële en immateriële schade hebben geleden, nachten wakker hebben gelegen. En dat alles door een onbekwaam handelende wethouder die in de commissievergadering van 5 februari jl toegeeft “de enige verantwoordelijke … ben ik” maar zonder daaraan de voor de hand liggende consequentie te verbinden.

Moet de raad dit zomaar laten passeren alleen omdat “het niet meer loont” zo kort voordat hij toch aan het einde van zijn termijn zit? Ons antwoord is NEE want de raad moet laten blijken dat dit soort dramatisch falen volstrekt onacceptabel is.

De tweede, al aangekondigde motie, betreft herstel van de schade. De VVD wil dat alle reeds behandelde revindicatieclaims worden heroverwogen en eventueel al ten onrechte ontvangen bedragen worden terugbetaald.

Daarna moeten alle andere claims opnieuw zorgvuldig worden uitgezocht – dus waar nodig inclusief veldwerk ter plekke. Onnauwkeurige kaarten moeten na onderzoek worden aangepast. Ook bij deze motie rekenen wij op de partijen overschrijdende persoonlijke integriteit van alle raadsleden.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief