WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
AED's en Nogmaals
Wijdemeren, wo 2 november 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond werd de gecombineerde commissie Bestuur en Middelen en Maatschappelijke Zaken gehouden onder voorzitterschap van Robby Israel.

Veel nieuwswaardige informatie kon daar niet opgedaan worden tijdens de vergadering die met milde strengheid en humor geleid werd door Robby Israel (VVD). Er waren enkele momenten dat de WWK redactie even rechtop in de stoel ging zitten.


Griffier Debby de Heus en voorzitter Robby Israel.

Salomonsoordeel

Het eerste moment was tijdens het goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering. Normaal is dat een onbesproken gebeurtenis die in 10 seconden gepiept is. Nu was dat anders. Martin Vuyk (VVD) wilde een passage over het 95% wethouderschap van Gert Zagt (DLP) uit het verslag halen. Gert Zagt daarentegen wilde de gewraakte passage handhaven. De discussie over het onderwerp duurde een minuut of tien, waarna het Salomonsoordeel van de voorzitter toch maar schoorvoetend gevolgd werd. Uitstel tot de volgende vergadering, terwijl intussen met vereende krachten geluisterd wordt naar de opname en de notulen nog eens onder de loupe worden genomen.

"Nogmaals"

Op zeker moment werd het gebruik van het woordje "nogmaals" in de zinsconstructie "zoals ik al zei" of "ik zeg het nogmaals" de voorzitter te machtig. Hij hamerde even af en wees erop dat men na het woordje "nogmaals" in het algemeen iets gaat zeggen dat al gezegd is. En omdat dat al gezegd is, is het overbodig en kost het alleen maar nutteloze tijd. De voorzitter drong aan op efficient vergaderen. De aanleiding was het gebruik van "nogmaals" door Joost Boermans (D66), maar voorzitter Israel benaderukte dat zijn opmerking gericht was aan het adres van ella commissieleden. René Voigt (DB), de nestor van de raad stak Boermans een hart onder de riem. "Let er maar niet op en doe gewoon je ding." Toch had de opmerking effect. Diverse malen konden commissieleden nog net het "nogmaals" op het laatste moment inslikken.

AED


Bas Kers

Op 24 maart 2016 bood initiatiefnemer Bas Kers het burgerinitiatief ‘AED’s voor de gemeenschap aan aan burgemeester Martijn Smit. Het doel van het burgerinitiatief was om op voldoende openbare plekken AED's op te hangen, opdat die 24/7 beschikbaar zijn in het geval dat er een reanimatie nodig is. Dat is uitgewerkt door de gemeente tot 13 zones waarbinnen zo'n openbare AED wordt geplaatst. Daarmee kan in de eerste kritische minuten met de reanimatie gestart worden, in afwachting van de ambulance.

De commissie was zeer lovend over het raadsvoorstel en het initiatief dat geleid had tot dit voorstel. Toch kwamen er flink wat vragen, waarop het antwoord overigens veelal in het raadsvoorstel was te vinden. Door Ram Lachman (PvdA) werd gevraagd welke wettelijke eisen worden gesteld aan het gebruik van een AED en hoe het zit met de verantwoordelijkheid. Burgemeester Martijn Smit antwoordde dat het nu juist zo goed is dat niet alles ingeregeld en dichtgetimmerd is. Over eventuele aansprakelijkheid als er bij een reanimatiepoging iets mis mocht gaan, zei hij dat dan college en raad achter de persoon gaat staan die zijn best deed om een leven te redden.


Ram Lachman en Patrick Mathot (PvdA)

Penning

Martin Vuyk (VVD) vroeg hoe het zit met iemand die een niet-reanimeren penning om heeft. Burgemeester Martijn Smit begon met een poging om daar een antwoord op te geven, toen Bas Kers vanaf de publieke tribune interumpeerde en het verlossende woord sprak. Als we die penning niet meteen vinden, dan gaan we reanimeren. Vinden we hem wel, dan stoppen we meteen.


De beide wethouders van sociale zaken.
Links Betske van Henten (CDA), rechts Sandra van Rijkom (PvdA).

Heel veel tijd werd besteed aan een nota over het sociale domein en aan het subsiciebeleid voor volgend jaar. Schokkende of opvallende mededelingen waren daar niet uit te destilleren. Er werd heel veel gevraagd en er werd door de beide wethouders in een schets voor twee dames om en om geduldig het woord gevoerd, waarbij geen rolverdeling uit de beantwoording kon worden opgemaakt. Zij vulden elkaar aan zoals dat in een duowethouderschap behoort.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief