WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
GS en Struisvogel: Gelijkenis
Ankeveen, wo 2 november 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Egbert Lambers ontdekte dat Gedeputeerde Staten liever een besluit nemen op bewust niet gecontroleerde gegevens, dan op gecontroleerde en geverifiëerde informatie.

De gelijkenis met het gedrag van een struisvogel noemt hij treffend.

ingezonden brief

Bestuurskracht of Bestuurskwaliteit
De struisvogelveren van de Commissaris

Op 5 oktober hebben de rapporteurs van Deloitte aan de leden van de Wijdemeerse Raad
verteld dat hun rapport niet gebaseerd was op feitenonderzoek, maar op incidenten die door gesprekspartners als voorbeeld waren genoemd. Verificatie daarvan had niet plaats gevonden.

Dat maakte mij nieuwsgierig. Omdat ik wel eens wilde weten welke opdrachtomschrijving en welke vragen ten grondslag hebben gelegen aan het door Deloitte uitgevoerde bestuurskrachtonderzoek, is bij opdrachtgever Provincie Noord Holland een WOB-verzoek ingediend. WOB staat voor Wet Openbaarheid van Bestuur. Opgevraagd zijn de antwoorden op de vragen, alle interviewverslagen, waaronder die met de gemeentesecretaris en de verslagen van de rondetafelgesprekken.

Het antwoord van de Provincie bevatte de volgende passage:
“Wij besluiten de door u verzochte informatie niet openbaar te maken, omdat wij niet beschikken over de antwoorden op de vragenlijsten en de gespreksverslagen en ook niet daarover behoren te beschikken. Deze documenten maken geen deel uit van het onderzoeksrapport en worden ook niet bij onze oordeelsvorming betrokken.”
Was (zwierig) getekend:  de voorzitter. 

1. Wat zegt dit antwoord ons over de bestuurskracht en de bestuurskwaliteit van de Provincie?

Met de bestuurskracht lijkt het wel goed te zitten, immers ze zijn in staat de zelf gekozen ambitie te realiseren.
Anders gesteld is het met de bestuurskwaliteit.
Het provinciebestuur stelt hier dat het een onderzoeksopdracht heeft gegeven zonder mogelijkheid om de uitkomst te toetsen op juistheid. Dat niet alleen, maar ook dat het daarover niet behoort te beschikken.
Een van de beginselen van goed bestuur is nu juist dat de bestuurder zich bij zijn besluitvorming baseert op liefst juiste en in ieder geval controleerbare gegevens. Daar schort het hier dus aan en de provincie heeft daar ook bewust voor gekozen.  De overeenkomst met het gedrag van de struisvogel is treffend.

2.  Wat zegt dit antwoord over de waarde van het Deloitte rapport als “bouwsteen bij de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren”? (zoals burgemeester Smit het noemde)

Onze gemeenteraadsleden hechten gelukkig wel aan een kwalitatief verantwoorde vorm van bestuur. Het rapport van Deloitte over de bestuurskracht van de gemeenten in de regio Gooi- en vechtstreek is helaas niet onderbouwd met controleerbare onderzoeksgegevens. Het is dus onbruikbaar, laat staan een “bouwsteen”, bij de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren.

 Egbert Lambers
Ankeveen

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief