WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Raad als Egeltjes
Wijdemeren, vr 22 januari 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het kostte drie uur, maar de oppositie en de coalitie kwamen tot elkaar en schreven samen een brief naar Haarlem over de bestuurskrachtmeting (BKM) en de fusie met wie dan ook.

Conceptbrief viel niet goed

Het leek of de raad van gisteravond een reprise werd van de ingelaste commissievergadering van een week geleden. In reactie op die commissievergadering schreef het college een conceptbrief met als bijlage de vragen en opmerkingen die de oppositie (D66, DB en DLP, kortweg 3D) na enige uren vergaderen had ingebracht. Zowel 3D als het CDA riep toen op om te komen tot één gezamenlijke reactie van Wijdemeren op de uitnodiging van de provincie om te reageren op een BKM in aanloop naar de fusie met Hilversum en Weesp. Het resultaat, een brief van het college, met een bijlage met de 3D meningen en vragen, bleek gisteren dan ook niet goed bij 3D te vallen, aldus woordverder Gert Zagt van DLP. Hij zag liever één brief van de hele raad.

Consensusgeest waart

De consensusgeest die een week geleden de raadszaal bezwangerde bleek echter nog steeds aanwezig. Gert Zagt (3D) bood een hele serie amendementen aan met tekstaanpassingen op de brief van het college. Voor de toehoorder was dit een langdurige kwelling, maar dit bleek de prijs die betaald moest worden om de eenheid in de raad te herstellen. De toenaderingspoging was niet in de coulissen gelukt in de afgelopen week door omstandigheden, maar ook omdat coalitieleider Jan Verbruggen (CDA) vorige week het aanbieden van de 3D documenten na uren vergaderen gisteravond betitelde als "een dolksteek in de rug", hetgeen zijn welwillendheid om samen aan een tekst te werken niet vergrootte. Als egeltjes naderden 3D en de coalitie elkaar in een 3 uur durend debat met veel schorsingen.

Burgemeester Martijn Smit gaf alle ruimte aan alle partijen, maar hield vast aan het tempo, waartegen vanuit 3D nogal wat bezwaar werd gemaakt. Hij pleitte er voor om een reactie te geven als complete raad van Wijdemeren.

Ontkoppeling BKM

De essentie van de 3D-aanvullingen was de ontkoppeling van de BKM van een fusie, samenwerking of wat dan ook met welke gemeente dan ook. Na veel schorsingen en overleggen over de amendementen van 3D kwam de complete raad overeen welke tekstaanpassingen en vragen aan de brief toegevoegd zouden moeten worden om te komen tot één gezamenlijke brief. Die aanpassing ging wel erg ver, want "alle mogelijkheden moeten onderzocht worden" alsof Wijdemeren omringd wordt door tientallen gemeenten, of dat Wijdemeren zich aan kan sluiten bij Blaricum om één gemeente te vormen. De woordjes "Weesp" en "Hilversum" leken enigszins besmet en werden met meel in de mond uitgesproken. "Stichtse Vecht" kwam nog af en toe langs, maar niet in de rol meer van mogelijke verloofde. Ook dat was vorige week nog wat anders bij 3D.

Enquête

Bij de stemming, die pas rond elf uur, drie uur vergaderen, plaats vond, bleek dat alle partijen zich aansloten bij de conceptbrief van het college aan het provinciebestuur in Haarlem, met dien verstande dat er geen enkele koppeling met fusie met wie of wat dan ook onderzocht moet worden. De BKM moet uitsluitend onderzoeken hoe Wijdemeren presteert en hoe Wijdemeren er voor staat. Na de BKM zal een enquête onder de bevolking gehouden worden. Op uitdrukkelijk verzoek van Ria Hennis (DB) zal de uitslag van de BKM en de Enquête in één vergadering besproken worden.

Na de stemming, waarin de raad unaniem bleek over de conceptbrief, applaudiseerde de goedgevulde publieke tribune uitbundig.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief