WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Klanttevredenheid GAD
Wijdemeren, di 19 januari 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De GAD is deze week gestart met het jaarlijkse klanttevredenheidonderzoek om te peilen hoe de dienstverlening van de organisatie gewaardeerd wordt.

persbericht

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 GAD

De GAD is deze week gestart met het jaarlijkse klanttevredenheidonderzoek. De GAD voert dit onderzoek uit om te peilen hoe de dienstverlening van de organisatie gewaardeerd wordt. Het onderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd onder de inwoners van de Gooi en Vechtstreek.

Aan de hand van een vragenlijst worden inwoners gevraagd een cijfer te geven over de dienstverlening van de GAD. Hiermee wil de GAD de kwaliteit van de dienstverlening meetbaar en zichtbaar maken en daar waar mogelijk optimaliseren.

Onderzoek

Het onderzoek wordt in opdracht van de GAD uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Research2Evolve uit Hilversum. Via een steekproef zijn adressen in de zeven regiogemeenten geselecteerd. Deze huishoudens hebben inmiddels een brief ontvangen met informatie over het onderzoek en hoe zij hieraan kunnen meedoen.
De GAD bedankt bij voorbaat de inwoners die deelnemen aan het onderzoek. De resultaten worden in maart bekend gemaakt.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief