WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Kliko Nr. 4: PMD erbij?
Wijdemeren, do 22 oktober 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De GAD wil de 'Plastic Hero' zakken voor PMD afval gaan vervangen door een vierde Kliko. Is uw tuin groot genoeg voor al dat rollend materieel dat de GAD bij u in tuin en schuur stalt?

Bent u het er niet mee eens, of heeft u andere suggesties voor het ophalen van het huisvuil, dat flink op de schop gaat, dan kunt u inspreken via het emailadres inspraak@gad.nl of op vrijdag 13 november (niet de gelukkigste dag lijkt ons...).

persbericht

Voorlopig besluit Regio over inzameling huishoudelijk afval

Op maandag 12 oktober maakte het  Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek bekend dat het  voornemens is het beleid voor de inzameling van huishoudelijk afval te wijzigen.  Het beleidsvoornemen heeft tot doel het verhogen van de service voor het aan huis ophalen van gescheiden grondstoffen. In het GAD uitvoeringsplan ‘Van afval Naar Grondstof’, staat deze regionale aanpak beschreven..

De gemeente is op grond van de ‘Wet milieubeheer’ verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. Om tot de landelijke richtlijn van 75% hergebruik te komen moet het aantal kilo’s restafval dat nu in de grijze bak of- zak verdwijnt naar beneden. Dit is mogelijk maar lukt niet met het huidige beleid. Hierom heeft de GAD een regionaal Uitvoeringsplan 2015-2020 opgesteld. In dit plan zijn de doelstellingen opgenomen om te komen tot een efficiëntere en betere inzameling van huishoudelijk afval. Vervolgens is ingegaan op de maatregelen om hiertoe te komen, rekening houdend met de wensen en de beschikbare middelen van de regio Gooi en Vechtstreek.

De maatregelen houden het volgende in:

  1. De GAD blijft PMD (plastic verpakkingen, drankenkartons en metalen verpakkingen) aan huis ophalen. Hiervoor wil de GAD een extra minicontainer voor PMD uit gaan zetten in de wijken waar nu al met minicontainers gewerkt wordt.  Deze vervangt de huidige inzameling via de plastic PMD zakken. Voor de huishoudens die geen gebruik maken van minicontainers, zal de GAD daar waar nodig extra ondergrondse PMD inzamelcontainers faciliteren. In wijken waar geen ruimte is voor een extra container zal deze ingewisseld worden voor de grijze container. Inwoners moeten dan zelf hun restafval wegbrengen naar een voorziening in de wijk.
  2. De frequentie van aan huis inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt verhoogd;
  3. De frequentie van aan huis inzamelen van oud papier en karton (opk) wordt verhoogd; 
  4. Door de verhoogde service op grondstoffen kan de inzamelfrequentie voor restafval geleidelijk aan omlaag. De maatregelen hebben betrekking op alle huishoudens. In het nieuwe inzamelsysteem zal de inzameling van de grijze huisvuilzak op straat verdwijnen.

Bovengenoemde maatregelen zullen gefaseerd ingevoerd worden. Vanaf 1 januari 2020 is het de bedoeling dat de hele regio werkt volgens het nieuwe inzamelbeleid.

Inspraak

De inspraakprocedure over het voorgenomen besluit loopt tot en met 4 december 2015. Het voorgenomen besluit is digitaal te raadplegen op www.gad.nl. Daarnaast zijn de stukken in te zien op uw gemeentehuis, het regiokantoor Gooi en Vechtsteek en de GAD. Inspraak kan per e-mail naar inspraak@gad.nl of per post naar Postbus 251, 1400 AG Bussum, onder vermelding van Inspraak beleidswijziging huishoudelijk afval’. Daarnaast organiseert de GAD een inloopochtend op vrijdag 13 november van 10.00-12.00 uur bij de GAD in Bussum. Na de inspraakprocedure volgt een definitief besluit van het Algemeen bestuur aan het einde van dit jaar.  De GAD blijft alle inwoners over de relevante ontwikkelingen informeren op zowel regionaal als per wijk.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief