WIJDEMEERSE WEBKRANT
VVD over Inspraak DLP
Wijdemeren, za 30 mei 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Sieta Vermeulen (VVD) ergerde zich aan de actie van DLP om namens Wijdemeren in te spreken in Hilversum over de Hilversumse concept-zienswijze inzake herindeling.


Gert Zagt (DLP)

Alette Zandbergen (DLP)

Sieta Vermeulen (VVD)

Op 21 mei reden Gert Zagt en Alette Zandbergen, de fractie van De Lokale Partij, samen op de tractor naar het Hilversumse gemeentehuis om daar in te spreken over de concept-zienswijze die het college van Hilversum begin april aan de Hilversumse pers uitreikte. De boodschap die zij daar afgaven was dat hun partij, sprekend namens veel Wijdemeerders, niet gediend was van een fusie met Hilversum. Het motto was "Geen fiducie in een fusie". Naar aanleiding van die inspraak besloot het Hilversumse college, ook op verzoek van enkele Hilversumse partijen, om de brief wat minder "pedant" te maken voor hij naar de provincie gestuurd wordt.

Sieta Vermeulen (VVD) wilde van het college een aantal dingen weten, zoals:

 • Wist u van de inhoud van de concept-zienswijze?
 • Heeft u gereageerd?
 • Krijgen wij een kopie van uw reactie?
 • Eén gemeente Gooi en Vechtstreek is toch niet aan de orde?
 • Zal Hilversum ook een bestuurskrachtmeting moeten ondergaan voor er iets gebeurt?
 • Wist u dat Gert Zagt (DLP) zou inspreken?
 • Gert Zagt wekte de indruk namens alle Wijdemeerders te spreken. Vindt u dat ook?

Burgemeester Martijn Smit beantwoordde de vragen staccato:

 • Het college was niet in kennis gesteld van de concept-zienswijze van het college van Hilversum, al wisten we onofficiëel wel dat hij bestond.
 • Eén gemeente G&V is niet aan de orde.
 • Ja, ook Hilversum moet een bestuurskrachtmeting ondergaan, zeker ook in het belang van eventuele toekomstige partnergemeenten.
 • Nee, wij wisten niet dat DLP ging inspreken in Hilversum, maar dat hoefde ook niet.
 • Wij hebben er geen opvatting over of DLP daar namens alle Wijdemeerders sprak of niet.

Gert Zagt (DLP) voegde toe dat hij had ingesproken namens DLP. Ria Hennis (DB) voegde daar aan toe dat hij dat had gedaan met de DorpsBelangen-rapport over fusie met Hilversum onder de arm.

Na deze gedachtenwisseling overheerste enigszins het gevoel dat de andere Wijdemeerse partijen de inspraak in Hilversum hebben laten liggen en dat het college geen zichtbare pro-actieve rol heeft gespeeld in het proces rond de arrogante Hilversumse spookbrief.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief