WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
DLP spreekt in bij Hilversum
Hilversum, vr 22 mei 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gert Zagt (DLP) sprak gisteravond in Hilversum zijn ongenoegen uit over de opvallende brief van B en W van Hilversum inzake bestuurlijke herindeling van een maand geleden.

Vreemde gang van zaken

Die brief volgde een vreemd parcours. Hij gaat over samenwerking en herindeling, maar alleen de Hilversumse pers kreeg de concept brief, die er ruim uit citeerde. De WWK kreeg hem via, via dankzij DLP. De raad van Wijdemeren en de andere twee lokale media in Wijdemeren kregen hem niet. Ook de Hilversumse raad kreeg hem pas gisteravond formeel onder ogen. En dat terwijl in de brief wordt gesproken over de innige bilaterale samenwerking van Wijdemeren met Hilversum. De definitie van het woord "bilateraal" behoeft in dit geval flinke aanscherping lijkt ons. Hieronder de inspraak van Gert Zagt:

ingezonden bericht

DLP spreekt in bij Hilversum

DLP sprak gisteravond in bij de Commissie Economie en Bestuur, gemeente Hilversum, d.d. 21 mei 2015 Agendapunt 12: Bestuurlijke ontwikkeling Gooi en Vechtstreek.

Beste buren,

Mijn naam is Gert Zagt, ik ben raadslid in uw buur-gemeente Wijdemeren en vertegenwoordig daar De Lokale Partij. Wij hebben onze bijdrage aan de allegorische optocht in Loosdrecht meegenomen. Ja, hier voor de deur staat een heuse replica van dit prachtige raadhuis inclusief burgervader in een mooi haute couture pak die prachtig zicht heeft vanaf de toren. Madurodam zou er jaloers op zijn.

Wij komen u dit niet cadeau doen, maar wij willen u hiermee heel erg wakker schudden. Duidelijk maken dat de burgers van Wijdemeren, uw buren, helemaal geen fiducie hebben in een fusie met Hilversum. Ter voorkoming van bonje met de buren leek het ons dan ook verstandig om vandaag van de gelegenheid gebruik te maken om u de mening van de buren te laten weten, zodat u er op fatsoenlijke wijze rekening mee kan houden. En dat u niet straks zegt: ‘maar we dachten dat ze zo graag met ons wilden fuseren’.

Wij willen u graag op een onjuistheid en bijzonderheden wijzen uit de brief waarover u het zo dadelijk zal hebben. U heeft immers nu nog de gelegenheid de brief te wijzigen.

Ten eerste

Wij vinden het heel opmerkelijk en eigenlijk helemaal niet netjes dat de lokale Hilversumse pers al op 14 april deze brief als eerste kreeg uitgereikt. De pers uit Wijdemeren kon er niet de hand op leggen. Vandaag ligt precies dezelfde tekst voor. Een brief die de raadsleden in Wijdemeren tot op heden niet ontvingen. Op een enkeling na die het via de twittervogel heeft kunnen lezen. En dat was niet omdat u het raam of de deur wagenwijd open had gedaan.

Wij hebben deze actie niet ervaren als “het hoge niveau van het lokale democratische debat” wat u zo graag bevordert. Wel naar de pers en niet naar uw buren. Heel bijzonder!

Ten tweede

Over de bilaterale samenwerking. Bi is twee toch? U stelt dat met name met Wijdemeren, de samenwerking op veel terreinen intensief is. Dat is toch echt onjuist. Wijdemeren doet nog steeds veel in de regio Gooi en Vecht en daaronder valt ook Hilversum. Maar bilateraal? Nee, dat is overdreven.

En dat zou ook in strijd zijn met wat onze Burgemeester Smit op alle vier dorpsavonden heeft gezegd tegen de bevolking. Massaal bezochte avonden waarbij de bevolking overduidelijk was niets in een fusie met Hilversum te zien. Burgemeester Smit zei dan ook steeds: ‘Pas na de bestuurskrachtmeting in 2016 gaan we keuzes maken. Tot die tijd doen we niets anders dan de huidige lijn voortzetten’.

Nu ik toch het woord ‘bestuurskrachtmeting’ laat vallen, u ziet daar als Hilversum vooralsnog niet veel in schrijft u. Dus enig fundament, de basis van de onderbouwing, de nut en noodzaak voor een verstandige bestuurlijke toekomst, die wilt u niet boven tafel krijgen, dat wuift uw college weg. Het argument is flinterdun, namelijk dat uw opvatting toch al is: komen tot één gemeente Gooi-en Vechtstreek. Het lijkt erop dat u een kolossale constructie wil bouwen en de burger niet kan uitleggen waarom ze daar voor moeten gaan betalen en of wat ze daar nu mee gaan opschieten.

Ten derde

Over de voorwaarde die vooraf gesteld wordt als je iets met Hilversum wil. Of is het als Hilversum iets met jou wil? U wil met Wijdemeren fuseren maar dan moeten wij wel vooraf aangeven dat we nog verder door willen groeien tot één Gooistad. Ook voor andere gemeenten stelt u die voorwaarde. Fuseren met wie maakt Hilversum dus niet uit, als het maar groter wordt.

Tot slot

Over de inhoud van de brief. Het is niet mijn gewoonte om over anderen te spreken als ze er niet bij zijn. Maar nu Weesp concreet genoemd wordt in uw brief kan ik er niet omheen. Weesp is een voorbeeld (niet geheel toevallig) van wel zo’n intensieve samenwerker met Wijdemeren. En u als centrumgemeente zet Weesp neer in de trend van ‘nou ja, we zien wel wat ’t wordt. Als ze naar Amsterdam vertrekken is het ons ook best.

Het deed me denken aan de uitspraak van de twee verkenners in het rapport ‘Gooi en Vechtstreek: regio met een plus!?’ van half april 2014. Zij merkten op dat Hilversum zich niet als de meest fijne samenwerkingspartner heeft opgesteld. Zij adviseren ‘Hilversum zichzelf in dit opzicht opnieuw uit te vinden en zich als een inclusief denkende en op dialoog en gelijkwaardigheid gerichte partner aan te bieden’. Het zijn niet mijn woorden dames en heren, ik citeer slechts.

Tot zover de brief

Ter afsluiting nog één punt nu ik toch hier ben. Velen van u weten dat gemeentefinanciën mijn lust en leven is. Hoe staat uw gemeente er eigenlijk financieel voor? Hoeveel schulden heeft u per hoofd van de bevolking? Wij zijn in Wijdemeren natuurlijk wel benieuwd hoe de financiële vlag er bij de buren bij hangt. Misschien ook een tip om dat bij de bestuurskrachtmeting helder in beeld te brengen

En als u dan toch aan GS een brief schrijft. Dan graag op basis van feiten, communiceer respectvol met de buren en als een gelijkwaardige partner. Dat is wat anders dan tekenen bij het kruisje.

Kortom: voorkom bonje met de buren, respecteer de inwoners van Wijdemeren. Wij hebben geen fiducie in een fusie met u.

Gert Zagt, Fractievoorzitter DLP
Gemeente Wijdemeren

Bijlage: de brief met connotaties van DLP

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
ing. bericht
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief