WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Martijn Smit over Wijdemeren
Wijdemeren, zo 2 augustus 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Burgemeester Martijn Smit reageerde op 28 juli op de berichten uit Stichtse Vecht waar de gemeenteraad Wijdemeren niet meer vertrouwt in de SWW samenwerking.


Burgemeester Martijn Smit blikt in de toekomst van Wijdemeren.

Kiezen uit opties

Ook legt de burgemeester de verschillende opties naast elkaar waar het fusie, samenwerking of zelfstandigheid betreft. Opties die wat hem betreft nog allemaal open zijn, al heeft de meerderheid van de raad vorig jaar, voor de buitenwereld nogal snel en onverwacht, besloten te kiezen voor fusie met Hilversum. De argwaan van Stichtse Vecht stond o.a. in VAR Nieuws.

Burgemeester Smit zette onderstaande tekst in zijn eerste blog op Facebook.

Dossier Bestuur Regio

bericht op Facebook 28-7-2015

Wijdemeren na 2020

Ambitie

Wijdemeren is een prachtige gemeente. Inwoners voelen zich over het algemeen uitstekend thuis in de dorpen. Groen en water, steden op steenworp afstand en een rijk verenigingsleven. De ambitie zou bijna kunnen zijn dit zo te houden. Op zichzelf is dit al een uitdaging maar onze ambitie gaat ook verder. Zo investeren wij in lokale werkgelegenheid en economie,bijvoorbeeld door versterking van recreatie en toerisme. En ligt daar de opgave om de nieuwe lokale taken zoals de jeugdzorg goed te organiseren op lokaal niveau. En natuurlijk willen ook jonge mensen hier kunnen wonen. Betaalbaar bouwen dus. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Zelfstandig Samenwerking Fusie

In de ruim vijf jaar burgemeesterschap van Wijdemeren is mij duidelijk geworden dat alle politieke partijen in de gemeenteraad de opvatting delen dat onze gemeente te klein is om dit zelf voor elkaar te krijgen. Wel is een stevige discussie gaande over de vraag welke consequenties de raad hieraan moet verbinden. Grofweg zijn er twee stromingen: Wijdemeren blijft zo lang mogelijk zelfstandig en werkt tenzij het niet meer anders kan samen met de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp. De andere opvatting die heerst is samenwerking en vervolgens een fusie met Hilversum en Weesp.

Terwijl de discussie over deze twee varianten volop woedt werken wij (gelukkig) ook gewoon door in het hier en nu. Met de gemeenten Weesp en Stichtse Vecht zijn veel taken opgepakt. Vooral binnen het sociaal domein, maar ook binnen recreatie en toerisme wordt er gezamenlijk opgetrokken. En onlangs is besloten met deze twee ook de belastingen te organiseren. De samenwerking is succesvol.

Ondertussen werkt Wijdemeren ook samen met Hilversum en andere gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Denk aan de openbare ruimte,woningbouwlocaties, de arbeidsmarkt, veiligheid en ook hier recreatie en toerisme. Het zou kortzichtig zijn om dit niet te doen. Hilversum en Wijdemeren zijn buurgemeenten. Hilversum is de centrumgemeente van Gooi en Vecht en om maar eens iets te noemen de Loosdrechtse brandweer blust een aardig deel van de Hilversumse branden.

Afspraken

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft zorgen over de samenwerking. Dat is niet nodig. Wijdemeren heeft zich altijd aan de afspraken gehouden. Wijdemeren blijft dat ook doen. Met enthousiasme. Een mogelijke fusie doet hier niets aan af.

Sterker nog: zelfs in het geval van fusie is samenwerking met Stichtse Vecht waardevol. In iedere variant blijven het Utrechtse Stichtse Vecht en het Noord-Hollandse Hilversum,Weesp en Wijdemeren buren. Elkaar versterken is dus logisch.

Gesprekken met inwoners

Ondertussen zal Wijdemeren ook doen wat een gemeente bestuur hoort te doen. Namelijk scherp onderzoeken waar wij sterk in zijn. En waar zwak. Gesprekken met inwoners maar ook met ondernemers, verenigingen en een bestuurskrachtmeting moeten een beeld opleveren op basis waarvan onze gemeenteraad een keuze kan maken. Voorlopig zelfstandig verder met samenwerkingspartners zoals wij nu doen? Of toch de koers op een fusie?

Het is aan de raad een definitieve voorkeur uit te spreken.En als die voorkeur is uitgesproken moet niet worden onderschat dat hier nog veel andere partijen zoals buurgemeenten, provincies en Den Haag iets van moeten vinden. Ondertussen blijft onze raad opkomen voor de belangen van onze inwoners. Daarover verschillen de opvattingen gelukkig niet.

Martijn Smit
Burgemeester Wijdemeren

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
Facebook
foto
Douwe van Essen
auteur
Martijn Smit
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief