WIJDEMEERSE WEBKRANT
Herindeling vs. Samenwerking
Wijdemeren, ma 20 april 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

In Binnenlands Bestuur stond vandaag een artikel over een wetenschappelijk onderzoek naar herindelingen. Die hebben negatieve effecten volgens Prof. Bas Denters.

Twee citaten uit het BB artikel:


Opnieuw komt uit onderzoek naar voren dat gemeentelijke opschaling negatieve effecten met zich meebrengt. De politieke en actieve (maatschappelijke) betrokkenheid van burgers en het contact tussen burgers en politici neemt na een herindeling af. En hoe groter de gemeente, hoe ontevredener de burgers zijn over de bestuurlijke prestaties. 

Effecten schaalvergroting

Dit zijn enkele hoofdconclusies uit een grootschalig onderzoek naar de effecten van schaalvergroting op het openbaar bestuur in Denemarken, Nederland, Noorwegen en Zwitserland. De tevredenheid onder burgers is het grootst in Zwitserland: het land met de kleinste gemeenten. Bas Denters - bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente en een van de onderzoekers - deelde een aantal conclusies vrijdag op het symposium Lokale autonomie onder druk? van het Kenniswetwerk Lokaal13.


Een tweede citaat over gemeenschappelijke regelingen:


Dilemma

De afname van maatschappelijke betrokkenheid bij grotere gemeenten is volgens Denters een dilemma rondom de decentralisaties zorg, jeugd en werk. ‘Daarbij is de aansluiting met burgers cruciaal. Er moet gebruik worden gemaakt van burgers en gemeenschappen.’ Aan de andere kant is er juist vanwege de decentralisaties behoefte aan schaalvergroting. ‘Bijvoorbeeld bij inkoop, omdat je samen sterker staat.’

Democratische omslingeling

Regionaal samenwerken is wat nu de klok slaat ‘omdat we niets beters hebben’, meent Denters. ‘Het democratische zwarte gat is een reëel probleem en van toenemend belang.’ Daar moet een oplossing voor komen. De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) komt op verzoek van de Tweede Kamer voor de zomer met adviezen over de borging van de democratische legitimiteit die concreet toepasbaar zijn in de bestuurlijke praktijk. Volgens Denters zijn er binnen de huidige wettelijke kaders onbenutte mogelijkheden om het gat te dichten. Daarbij kan een voorbeeld worden genomen aan Zwitserland, waar gemeenschappelijke regelingen ‘democratisch omsingeld worden’.


Samenvattend:

Voor meer efficency is samenwerking nodig en zijn grotere verbanden nodig, maar tegelijkertijd neemt de betrokkenheid van de burger af. Een duivels dillemma.

Lees ook het WWK artikel over Gemeenschappelijke regelingen.

Het complete artikel in Binnenlands Bestuur vindt u hier.

Dossier Bestuur Gooi en Vecht

bron
Binn. Bestuur
foto
---
auteur
BB/RJ
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief