WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
SWW int samen Belasting
Wijdemeren, do 2 april 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De colleges van SWW hebben besloten om ook op belastinggebied samen te werken met als doel een verbetering van de dienstverlening aan de inwoners en minder kosten.

persbericht

Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren
gaan op belastinggebied samenwerken

De samenwerking van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) op het gebied van het Sociaal Domein is inmiddels een feit. Nu hebben de colleges van SWW besloten om ook op belastinggebied samen te werken.

De samenwerking heeft als doel een verbetering van de dienstverlening aan de inwoners, het behalen van efficiencywinst en een vermindering van kosten.  In april 2015 spreken de gemeenteraden van Weesp en Wijdemeren zich uit over dit raadsvoorstel. In Stichtse Vecht gebeurt dit in mei.

Bedrijfsplan en business case

De drie colleges besloten in augustus 2014 om een bedrijfsplan op te laten stellen door een extern bureau voor de samenwerking op belastinggebied. Dit bedrijfsplan geeft inzicht in de resultaten die met de samenwerking behaald kunnen worden en de mogelijke risico’s. Vooruitlopend op het bedrijfsplan was al een business case uitgewerkt. Hieruit bleek dat met samenwerking winst te behalen is op het gebied van  dienstverlening en efficiency. Door met één systeem te werken kunnen veel kosten worden bespaard.
Wethouder Joep Frijdal: ‘Dit is een prima begin. Als meer gemeenten bij deze samenwerking aansluiten, kunnen we het voordeel nog verder vergroten. En dat is in het belang van onze inwoners en bedrijven.’

Uitvoeringsbeleid

Het uitvoeringsbeleid voor belastingen komt bij de drie gemeenten al in grote lijnen overeen.
De belangrijkste aanpassing die gedaan moet worden voor een goede samenwerking, is het gelijktrekken van het aantal betalingstermijnen bij automatisch incasso. De drie gemeenten zullen in de belastingsamenwerking acht betalingstermijnen gaan hanteren.

Huisvesting en dienstverlening

De belastingsamenwerking zal ondergebracht worden in het gemeentehuis van Wijdemeren in Loosdrecht.
De medewerkers van de drie gemeenten zullen via detachering in het samenwerkingsverband worden geplaatst. De huidige drie Klant Contact Centra (KCC’s) zullen hun rol blijven vervullen als eerstelijns klantcontact richting de burgers.

Definitieve samenvoeging

De planning is er op gericht om per 1 oktober organisatorisch samen te gaan werken. De regelingen en verordeningen worden per 1 januari van kracht. De colleges willen minimaal een half jaar uittrekken voor de implementatie, zodat kwaliteit, juistheid en volledigheid gewaarborgd kunnen worden.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief