WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Brief Liesbeth Siderius
Loosdrecht, di 14 oktober 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Liesbeth Siderius schreef een open brief aan het college van B en W. Waarom was SWW een jaar geleden de beste oplossing voor het jeugdbeleid en nu niet meer?

ingezonden brief

Aan College en Wethouders en Raad van Gemeente Wijdemeren,

“Geen zorgen om Jeugdzorg”, is de titel van de Beleidsnota “TRANSITIE EN TRANSFORMATIE JEUGDZORG STICHTSE VECHT, WEESP EN WIJDEMEREN 2015-2017” enkele weken geleden geagendeerd door het college van Wijdemeren en aangenomen door de raad. De beleidsnota roept inhoudelijke vragen op waar het gaat om kinderen met een chronische ziekte en / of een of meer beperkingen, zoals verwoordt in de nog onbeantwoorde brief dd 29 augustus j.l. gericht aan het college.

Het jeugdbeleid van gemeente Wijdemeren heeft een kennelijk beperkte houdbaarheidsdatum. Hoewel er concreet niets is veranderd wordt geconstateerd dat juist t.a.v. het sociale domein de samenwerking met de verschillende buurgemeenten niet efficiënt, onnodig bureaucratisch en niet transparant is, aldus uw brief aan de gedeputeerde staten. U ziet nu een fusie van Gemeente Wijdemeren met Hilversum als meest optimaal, juist als het gaat om de uitvoering van het sociaal domein.

Nog geen jaar geleden werd met verve betoogd dat een samenwerking met de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp de garantie zou bieden voor een gezamenlijke aanpak van zorg dicht bij; in de dorpskernen. Alle beleidsstukken op gebied van het sociaal domein zijn op deze samenwerking en filosofie gebaseerd, ook de beleidsnotitie “Geen zorgen om jeugdzorg”. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij op 1 januari 2015 nieuwe WMO en de Jeugdwet gaan implementeren.
In een iets verder gelegen verleden is gebleken dat het zelf uitvoeren van de WMO kosten besparend uitpakte, in tegenstelling tot het laten uitvoeren door de gemeente Hilversum.

Wat zegt deze nieuwe visie voor uw geloofwaardigheid? Kunnen gemeenten geen samenwerkingsverband aangaan in de uitvoering van het sociaal domein? Waren de argumenten die leidden tot een samenwerking in SWW-verband uit de lucht gegrepen? Niet gebaseerd op enige doelmatigheid? Heeft U het jeugdbeleid uitgestippeld met een door U erkend gebrek aan deskundigheid? En wat mag dan verwacht worden van het democratisch gehalte van een nieuw samenwerkingsverband / fusie voor de dorpskernen van Wijdemeren? Welke gevolgen heeft deze politieke omzwaai voor de continuïteit van de zorg? Waaronder bestaande contracten, jeugdzorg arrangementen? Hoe is dit uit te leggen?

Liesbeth Siderius,
Loosdrecht

Belangen behartiger van kinderen met een zeldzame ziekte in het algemeen;
in het bijzonder die met het Shwachman Diamond Syndroom (www.shwachman.nl)

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief