WIJDEMEERSE WEBKRANT
Regio krijgt ca. 8 Miljoen
Regio G&V, di 25 november 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Op 19 november kreeg de regio bericht dat het rijk bijna acht miljoen euro extra uitkeert aan de deelnemende gemeenten ten behoeve van de huishoudelijke hulp.

persbericht

Inzet: particuliere markt huishoudelijke hulp bevorderen en behoud banen
Regio ontvangt bijna 8 miljoen

Medio 2014 riep het Rijk de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in het leven. HHT moet de  particuliere markt voor huishoudelijke hulp bevorderen en het behoud van volwaardige banen voor huishoudelijke hulpen waarborgen. De regio Gooi en Vechtstreek kon voor twee jaar een bedrag van € 1.072.669 aanvragen.

Tweede procedure: binnen een week reageren

In september begon het ministerie van VWS echter een tweede procedure, de zogeheten spoedprocedure HHT, om gemeenten te stimuleren versneld een plan in te dienen. Gemeenten die er in slaagden om binnen een week het HHT plan in te dienen,  konden een hogere toelage aanvragen. De Regio Gooi en Vechtstreek heeft, in afstemming met gecontracteerde aanbieders, die versnelde aanvraag ingediend voor een bedrag van € 7.859.464. Op 19 november berichtte VWS hiermee in te stemmen en het volledige aangevraagde bedrag toe te kennen.

Doelen verbinden

In overleg met partijen wordt de toelage ingezet om de doelen van gemeenten, kabinet en thuiszorgorganisaties aan elkaar te verbinden:

  • gemeenten: inwoners stimuleren zoveel mogelijk op eigen kracht hun huishouden schoon en gestructureerd te houden én voorkomen dat mensen in de bijstand terechtkomen;
  • kabinet: stimuleren van de particuliere vraag naar huishoudelijke hulp en behoud van banen voor huishoudelijke hulpen;
  • thuiszorgorganisaties: kwaliteit blijven leveren en voor een deel van het personeel alternatief werk vinden.

Verschuiving van publieke markt naar particuliere markt

De partijen willen de toelage gebruiken voor de verschuiving van de publieke markt voor hulp bij het huishouden naar de particuliere markt. Hiermee wordt aan werknemers die vanwege bezuinigingen ontslagen zouden worden een serieus alternatief op werk in loondienst geboden.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief