WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Onmin op het Terras
Oud Loosdrecht, do 18 december 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Ruud van der Wurf maakte bezwaar tegen de bouw door Len Veerman op het Loosdrechts Terras. De bezwarencommissie gaf hem deels gelijk, maar het college niet.

Ruud van der Wurf maakte bezwaar tegen de omgevingsvergunning die de gemeente af gaf voor de bouw van een villa door makelaar Len Veerman op het kavel, dat tegenwoordig Loosdrechts Terras heet. De bezwarencommissie, onafhankelijke juristen, stelden Van der Wurf, die daar ook woont, gedeeltelijk in het gelijk. De gemeente heeft volgens de commissie de vergunning voor het huis van Veerman afgegeven in strijd met het bestemmingsplan.

Blokkade voor Veerman

Het gevolg van de uitspraak van de bezwarencommissie zou zijn dat Veerman zijn woning niet in gebruik zou kunnen nemen. Het college wil dat niet voor zijn rekening nemen en legt die uitspraakvan de bezwarencommissie naast zich neer met de vermelding dat er een tegenstrijdigheid in het bestemmingsplan zit.

Procedure

De procedure voor bezwaren is als volgt. Het college neemt een besluit. De burger(s) dienen tegen dat besluit een bezwaar in. Dat bezwaar wordt door de bezwarencommissie puur juridisch gewogen, waarna de commissie uitspraak doet over het bezwaar. Die uitspraak is een niet-bindend advies aan het college. Nadat het college een besluit heeft genomen of het het advies al dan niet volgt, ligt de weg van degene die bezwaar maakte open om naar de rechter te stappen. Dat is hier nu dus het geval.

Het college staat sterker bij de rechter indien het advies van de bezwarencommissie in lijn ligt met het uiteindelijke collegebesluit. Het komt daarom niet zo heel veel voor dat het college afwijkt van het advies van de bezwarencommissie.

Of Ruud van der Wurf de stap naar de rechter zal nemen moet afgewacht worden.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief