WIJDEMEERSE WEBKRANT
Toeristische Wegwijzers
Wijdemeren, do 18 april 2013

Het college wil een onderzoek doen naar de mogelijkheden om langs rijks- provinciale en lokale wegen toeristische bewegwijzering aan te brengen.

persbericht

Bewegwijzering naar toeristische verblijfsgebieden langs rijks- provinciale en lokale wegen
College wil toeristische bewegwijzering

Het college van B en W heeft ingestemd met het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden om langs rijks- provinciale en lokale wegen bewegwijzering aan te brengen die verwijst naar de belangrijkste toeristische kernen en verblijfsgebieden.

Wijdemeren aantrekkelijk voor toeristen

Begin 2012 heeft de gemeenteraad van Wijdemeren het visiestuk ‘de Kern van Wijdemeren’ vastgesteld. In het visiestuk worden diverse projecten beschreven die ertoe moeten leiden dat de Wijdemeren aantrekkelijker wordt voor recreanten en toeristen. Het toeristisch bebordingsplan staat niet letterlijk als project beschreven in het visiestuk, maar sluit hier wel direct op aan.

Nadruk op de plassen en buitenplaatsen

In aansluiting op het programma Amsterdam Bezoeken Holland Zien, waar de gemeente de komende vier jaar op aanhaakt, ligt de nadruk van de bewegwijzering op de twee ‘karakters’: de plassen en de buitenplaatsen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om te verwijzen naar individuele ondernemers.

Het Recreatiefonds

Om de uitvoering van dit project mogelijk te maken, doet het college een beroep op het gemeentelijk Recreatiefonds. Zodra de kosten bekend zijn, zal hiertoe een verzoek worden gedaan aan de gemeenteraad. Daarnaast zal er cofinanciering gezocht worden bij lokale partners.

Vervolg

Het onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een netwerk van toeristische bewegwijzering zal de komende maanden worden uitgevoerd, hierbij zullen diverse lokale partijen worden betrokken. Doelstelling is om plaatsing van de borden te realiseren voor het toeristisch seizoen van 2014.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
div.
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief