WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Stroppenpot DC Oud-Loosdrecht
Wijdemeren, ma 7 mei 2012

Het overschot op de jaarrekening 2011 verdwijnt ruim in een voorziening om het verwachte verlies op het Dorpscentrum te compenseren.

Groot verlies op DC Oud Loosdrecht

De jaarrekening over 2011 (let op, zeer groot document (pdf)!) is opgemaakt en zal volgende week woensdag (16 mei) behandeld worden door de commissie Bestuur en Middelen. Omdat bij tal van gemeenten grote projecten en grondexploitatie tot grote financiële problemen leiden liet het college met name deze zaken grondig doorlichten. Het blijkt dat het Dorpscentrum Oud Loosdrecht een groot gat slaat in de beschikbare middelen. Er was al drie ton gereserveerd voor een eventueel verlies. Nu houdt het college rekening met een verlies van 2,2 miljhoen euro in 2015. Omdat er intussen geen verbetering verwacht wordt in de marktsituatie neemt het college het zekere voor het onzekere en wordt er nu 1,9 miljoen in de stroppenpot voor het Dorpscentrum bijgestort.

Overschot in 2011

De jaarrekening 2011 laat op zich een overschot zien van 1,5 miljoen euro, opgebouwd uit een heel palet van grote en kleine besparingen en mee- en tegenvallers. Dat hele bedrag wordt echter, samen met een aanvullend bedrag van vijf ton uit het fonds reserve kwaliteit woonomgeving in de stroppenpot van het Dorpscentrum gestort.
Mochten de marktomstandigheden toch drastisch verbeterd zijn in 2015, dan hoeft die stroppenpot niet of niet geheel aangesproken te worden.

Een aantal begrotingsposten trekt zich niets van lokaal beleid aan. Zo is het iedere keer een verrassing hoeveel er uit het gemeentefonds wordt bijgedragen. Maar ook is het niet voorspelbaar hoeveel er gebruik gemaakt wordt van open einde regelingen als leerlingenvervoer, uitkeringen WWB, etc. waardoor die uitgaven onverwacht kunnen stijgen of dalen.

Geen aflossingen

In een toelichting zei wethouder Gert Zagt dat andere projecten, zoals Overmeer Zuid, geen problemen van deze aard kennen. Ook gaf hij aan graag leningen van de gemeente te willen aflossen, omdat er nu per jaar 1,2 miljoen euro rente over een geleend bedrag van 35 miljoen euro wordt betaald. Vooralsnog ziet hij daar echter geen mogelijkheden voor.

De wethouder benadrukte dat er een defensief beleid wordt gevoerd omdat de omstandigheden en maatregelen, ook die van politiek Den Haag verre van helder en duidelijk zijn.

persbericht

Jaarrekening 2011:
fors reserveren voor een onzekere toekomst

Het college van B en W van Wijdemeren presenteert het jaarverslag en de jaarrekening 2011 aan de gemeenteraad. Gezien de huidige onzekere economische tijden reserveert het college bijna  twee miljoen euro om verwachte tekorten op grondexploitaties te kunnen opvangen. 

Last van crisis

Het ingezette sobere en terughoudende financieel beleid resulteerde voor 2011 in een positief resultaat uit de ‘reguliere bedrijfsuitoefening' van ruim € 1.550.000,--. Gelet op de huidige onzekere financiële en economische tijden heeft het college de belangrijkste grondexploitaties door laten lichten. Hieruit blijkt dat Wijdemeren, net als veel andere gemeenten, last heeft van de crisis en rekening moet houden met een tekort. De grondexploitaties, de boekhoudingen van de projecten, zijn nu met de laatste informatie bijgewerkt. Op grond van het verwachte tekort per einde 2015 op de exploitatie Dorpscentrum Oud-Loosdrecht treft het college een extra voorziening van € 1.930.000,--.

Anticiperen

Wethouder Zagt: “De jaarrekening dient een getrouw beeld van de werkelijkheid te geven. Met deze maatregel anticiperen we op het verwachte tekort in 2015. Als college zijn we van mening dat deze ingreep noodzakelijk is.” Voor de extra voorziening wendt het college het positieve resultaat van 2011 aan en zet daarnaast een deel van de ‘reserve kwaliteit woonomgeving’ in. De omvang van de algemene reserve blijft ongewijzigd.

De commissie Bestuur en Middelen behandelt de jaarrekening 2011 op woensdag 16 mei. Het onderwerp staat donderdag 7 juni op de agenda van de gemeenteraad.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik JUngmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief