WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Amendement: Terrein Vogelvrij
Nederhorst den Berg, vr 28 oktober 2011

Wethouder Gerard Abrahamse vond de hele raad behalve zijn eigen VVD tegenover zich. De wethouder wil geen woningen voor senioren, de raad wel.

Wijzigingsbevoegdheid

Gisteravond werd het bestemmingsplan Kern Nederhorst den Berg door de raad behandeld. Over dat bestemmingsplan was de hele raad het wel eens, dat kon aangenomen worden. Er was echter een uitzondering. De commissie Ruimte en Economie adviseerde de wethouder tot twee keer toe om voor een terrein langs het Ankeveense Pad een wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Dat stuk grond heeft nu de bestemming natuur. De raad wil dat die bestemming eventueel met een in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid omgezet kan worden in een woonbestemming die de weg vrij maakt voor de bouw van twaalf seniorenwoningen achter Dammerweg 2.

Tsjilp, tsjilp


Wethouder Gerard Abrahamse (Ruimtelijke Ordening), liefhebber van vogelzang.
"Hoor ik daar een putter?"

De wethouder liet weten zozeer gecharmeerd te zijn van de natuurwaarde en met name de vogelzang op het betreffende terrein, dat hij zich verzet tegen de wijzigingsbevoegdheid. Zonder die wijzigingsbevoegdheid zal het tien jaar of langer duren voor er weer gedacht kan worden over eventuele bouw van seniorenwoningen op die plek. De ANBO is voorstander van die bouw, mede omdat de plek vlak bij de winkels van Nederhorst ligt.

Amendement

Ondanks de adviezen van een ruime meerderheid van de raad stond in het voorstel voor vaststelling van het bestemmingsplan, dat het college gisteravond aan de raad voorlegde, toch weer dat het terrein natuur bleef zonder wijzigingsbevoegdheid. Dat was voor Ria Hennis (DB) aanleiding om een amendendement in te dienen waarin de wijzigingsbevoegdheid wel in het bestemmingsplan wordt opgenomen. Die wijzigingsbevoegdheid betekent niet dat er gebouwd gaat worden. Hij houdt in dat het college de bestemming kan aanpassen als er op termijn een bouwplan ligt en de raad besluit om dat plan uit te voeren.


Ria Hennis (DB)

Het amendement werd door Ria Hennis (DB) ingediend mede namens de PvdA en met steun van WIJ (Ben Steenvoorden, die overigens, net als Liesbeth Siderius (VVD), afwezig was). In de loop van het debat sloten GL en D66 zich aan bij steun voor het amendement. Ook het CDA liet zich, zij het aarzelend, overtuigen.

Alle argumenten uit de kast

Alleen de VVD, bij monde van Martin Vuyk, zag niets in het amendement. Bouw op die plek werd op voorhand al categorisch afgewezen. Alle argumenten werden daarbij aangevoerd. De provincie wil het niet omdat het buiten de rode contour ligt, het leidt tot bezwaarprocedures (dus kosten voor de gemeente), het helpt de doorstroming niet omdat de senioren hun huis toch niet kunnen verkopen, er is geen grondig onderzoek gedaan naar de behoefte aan dit type woningen en het is in strijd met de coalitieafspraak dat 35% van de woningbouw in grote projecten moet bestaan uit sociale woningbouw. ("Daar moeten we het binnen de coalitie nog maar eens in besloten kring over hebben." :sprak Martin Vuyk dreigend.) Bovendien is de grond van AGV en is het volgens de VVD onbekend of AGV die grond wel wil verkopen.
Voor Joep Frijdal, de VVD-fractievoorzitter was die laatste toevoeging de belangrijkste reden om tegen het amendement te stemmen. Hij vond het onjuist om op verzoek van de ANBO een wijzigingsbevoegdheid te leggen op grond van AGV. "Alsof wij hier besluiten dat de achtertuin van René Voigt (DB) omgezet wordt in bestemming woningbouw, zonder dat hij er zelf iets over te zeggen heeft." Voigt sprong hier direct op in en gaf aan dat hij daar geen enkel bezwaar tegen zou hebben omdat de waarde van zijn tuin zou stijgen.

Loyaal

Met veel omhaal van woorden probeerde de wethouder de raad te overtuigen om van het amendement af te zien, maar het was van meet af aan duidelijk dat hij zich al had neergelegd bij het mogelijk verdwijnen van de door hem zo gewaardeerde fluitende vogels op het terrein waar het debat over ging. Hij schetste nog een keer de schoonheid van het stuk grond, maar verklaarde daarna nederig dat hij een besluit van de raad loyaal zou uitvoeren.
Overigens verklaarde de wethouder dat hij geen zangvogel meer had aangetroffen bij zijn laatste bezoek aan het gebied, mogelijk vertrokken naar het zuiden... Marrtin Vuyk verklaarde dat hij daar wel onlangs een Putter had gesignaleerd, hetgeen tot enige hilariteit leidde. Jan Verbruggen (CDA) sprak de vrees uit dat er sprake was van precedentwerking als de bestemming omgezet zou worden en het terrein daarmee "vogelvrij" zou worden. In het kader van de vogelzangdiscussie een komische uitspraak.

Bij de stemming bleek dat alleen de twee aanwezige VVD fractieleden tegen het amendement stemden, waarmee de wijzigingsbevoegdheid met zeer ruime steun toch in het bestemmingsplan komt.

WWK impressie

Om in DB stijl te blijven geven wij ook nog een stukje impressie van de raadsvergadering. Ria Hennis kondigde bij de aanvang van het debat over het bestemmingsplan haar amendement aan en nam plaats in de startblokken om het amendement voor te lezen. Zij haalde diep adem, nadat zij gevraagd had of zij het amendement in zijn geheel moet declameren.

Het amendement is foetsie!


Waar is dat amendement?

Nu hebben de raadsleden sinds kort een iPad2 tabletcomputer in plaats van papieren raadsstukken. Nerveus gingen de vingers van Ria over het iPad scherm op en neer en heen en weer op zoek naar het amendement dat zij op gedragen toon wilde voordragen. Helaas..., zij kon het niet meer vinden. Haar iPad behendigheid liet haar in de steek (of het document stond er domweg niet op). Hoe dan ook er viel een ijzige stilte terwijl Ria naarstig het amendement aan haar iPad probeerde te ontfutselen. Die gaf zijn geheimen echter niet prijs. Marcel Maase (DB) bood uitkomst. Hij zocht het amendement op op zijn iPad, waarna Ria Hennis het vanaf zijn tablet kon voordragen. Eind goed al goed, al bewees dit voorval dat de tablet ook niet ideaal is.

Verwarring


Ab Krook (DB) in gesprek met Theo Reijn en Jan Verbruggen (CDA).
Uit de lichaamstaal en gezichtsuitdrukking van de beide christendemocraten kan afgelezen worden dat zij liever vooraf het amendement hadden gekregen.

DB en de PvdA hadden nagelaten om alle partijen vooraf te informeren over het voornemen om het amendement in te dienen, omdat zij samen toch al de meerderheid hebben. Dat leidde tot flinke verwarring. De VVD besprak een ambtelijk stuk, maar vroeg zich af of dat wel de juiste tekst bevatte. Het CDA was geheel onwetend inzake de inhoud van het amendement en liet zich verrassen. GL wist dat er zoiets aankwam, maar leek ook niet en detail op de hoogte.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
Het Weer
bewolkt
11 gr.
windkr. 2