WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Inovum is eruit!
Kortenhoef, wo 13 juli 2011

Inovum heeft de kosten wat verlaagd. De gemeente zorgt voor wat extra subsidie. Alle bewoners van Oudergaard en Brugchelen kunnen naar Veenstaete.

Dossier Oudergaard/Veenstaete

persbericht

Wonen in Veenstaete met alle inkomens mogelijk

De afgelopen weken heeft Inovum zich met de gemeente ingespannen om het ook voor ouderen met alleen AOW mogelijk te maken in een appartement in Veenstaete te kunnen wonen.

Aanleiding was de constatering dat enkele bewoners van de huidige verzorgingshuizen Oudergaard en Brugchelen het nieuwe huishoudboekje voor Veenstaete niet rond konden krijgen. Door enkele kosten lager vast te stellen dan eerder geraamd en subsidies van de gemeente, is wonen in Veenstaete nu met alle inkomens haalbaar.

Begin dit jaar heeft Inovum alle huidige bewoners die belangstelling hebben voor een appartement in het nieuwe Veenstaete, aangeboden door te rekenen wat wonen in Veenstaete financieel zou betekenen. In Veenstaete gaan deze ouderen zelfstandig wonen. Zij betalen dan zelf weer huur, gas, water, licht, en andere kosten. Na de eerste berekeningen waren er drie ouderen die zelfs met woontoeslag negatief uitkwamen.

Lagere woonlasten en subsidies

Welmoet Gerritsen, manager extramurale zorg van Inovum: “We hebben toen gekeken naar de geraamde woonlasten. Daar konden we nog iets mee, omdat nog niet alle woonlasten definitief waren vastgesteld. Zo hebben we met een leverancier voor telefoon/internet/televisie de abonnementskosten lager kunnen vaststellen dan eerder geraamd. Deze kunnen we nu aan alle bewoners aanbieden voor 35 euro per maand. Daarbij gaan we voor de beeldtelefoon geen kosten in rekening brengen.”

De gemeente ging ook aan de slag en kan deze bewoners, afhankelijk van de persoonlijke situatie, een maaltijdvergoeding, vergoeding van de persoonlijke alarmering en eventueel van medicatie toewijzen.

De eigen bijdrage voor de zorg is inkomensafhankelijk. Gerritsen: “Ouderen met alleen AOW betalen voor de zorg, ongeacht het aantal uur huishoudelijke hulp of verpleging, maximaal 15 euro per maand.”

Normen Nibud

Bij alle berekeningen die de afgelopen tijd zijn gemaakt met belangstellende bewoners en hun contactpersonen, is naast vaste bedragen zoals voor de huur, ook uitgegaan van het eigen uitgavenpatroon van de betreffende bewoner. Hierdoor kwam de ene bewoner op een ander bedrag uit dan de ander. Wanneer de normen van het Nibud worden toegepast blijkt wonen in Veenstaete, rekening houdend met de lagere woonlasten, huurtoeslag en subsidies, voor alle inkomens haalbaar.

Welzijn

Gerritsen stelt dat de inzet van de vele vrijwilligers noodzakelijk is om de activiteiten in Veenstaete betaalbaar te houden voor de minder draagkrachtigen. “Wij zijn daarom erg blij met de inzet van onze vrijwilligers en spannen ons ervoor in verschillende activiteiten voor ouderen mogelijk te maken zoals een happy hour, sjoelen, handwerken en het dagelijks koffie-uurtje. Ook de bijdrage van de stichting Vrienden van Oudergaard en Brugchelen, de kerken en de Rotary stellen wij zeer op prijs. Zij organiseren jaarlijks diverse uitjes en leuke evenementen. Onmisbaar voor het welzijn van onze ouderen.”

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
Het Weer
regen
14 gr.
windkr. 4