WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Gemeentehuis = Dorpshuis?
Nederhorst den Berg, za 18 september 2010

J.B. Witte uit Nederhorst den Berg strijdt met De Singelgroep tegen hoogbouw op de plek van het oude gemeentehuis van Nederhorst.

ingezonden bericht

Mijn vrouw en ik hebben vorige week zaterdag genoten in ons dorp Nederhorst den Berg. Geweldig die fototentoonstelling, al die nostalgische kiekjes van vroeger in de grote tent op het plein, de gezellige rommelmarkt voor en ten bate van de grote kerk en het open huis van ons voormalige Gemeentehuis aan de Voorstraat in verband met de monumentendag.

Actie

Op de fototentoonstelling sprak een dame mij aan: “ik heb mijn grootmoeder op een foto gezien, wáááuw”, en met een overgelukkige grijns vervolgde zij de zoektocht naar andere familieleden. We hebben na deze fotobezichtiging wat leuks voor de kleinkinderen op de markt gekocht en ons daarna op het plein vlak voor Albert Heijn bij de Singelgroep gevoegd, om gezamenlijk actie te voeren – ook wij willen geen hoogbouw in onze achtertuin – tegen het door de gemeente Wijdemeren voorgenomen sloop en bouwbesluit om op de plaats van ons voormalige Gemeentehuis een 12 meter hoog wordend kolossaal appartementencomplex te doen laten verrijzen en wel binnen het gezichtsveld van ons dorpscentrum.

Het inzamelen van de zienswijzen c.q. bezwaarschriften tegen deze bouw ging zo vlot dat er binnen korte tijd ruim 300 mensen/dorpsbewoners plus gezinsleden hun bezwaar kenbaar maakten en dan ook daadwerkelijk het bezwaarschrift ondertekenden! Ook zij die tegenover het Horn en Kuijer bejaarden en/of verzorgingsappartementencomplex wonen, al tekenend hun ongenoegen uitend over de te hoge bouw van “hun” appartementencomplex, maakten bezwaar. Het had nooit zo hoog mogen worden, we hebben er gewoon erge last van, zeiden ze.

Na de actie zijn we naar ons voormalige Gemeentehuis getogen, want het is ten slotte open monumentendag, om al daar te worden rondgeleid door de voorzitter en een medewerkster van de Historische kring. Verbazingwekkend in welk een goede staat ons Gemeentehuis er van binnen nog steeds uitziet. Echt een prachtig pand. Sloop van dit gebouw is eigenlijk verkwisting van gemeenschapsgeld en ook een brok kapitaalvernietiging. We zagen zelfs een ruimte met extra dikke muren om de destijds plaatselijke notabelen tegen atoombommen te beschermen.

Dorpshuis

Ik vroeg aan de medewerkster van de Historische kring of dit pand goed geschikt is om als Dorpshuis van Nederhorst den Berg te gaan dienen, en zij beaamde dit en hoopte het eigenlijk van harte. Zij zouden dan gebruik gaan maken van een permanent onderkomen in dit gebouw, maar ja, de politiek hè. De deur uitgaand kwamen wij de vertegenwoordigster van de Spot tegen en zij was ook verbaasd van het in zo’n goede staat verkerende pand. Bespottelijk en eeuwig zonde om dit nog goede pand tegen de grond te gooien. Ook vertelde zij dat de Spot en de Historische kring in november van dit jaar tijdelijk naar dit Gemeentehuis gaan verhuizen omdat de Gemeente voor de huidige Spotlocatie een besluit in gedachten heeft over een 1 miljoen kostende verbouwing. Er zou dan een zaal bijgebouwd moeten gaan worden en als dat in maart 2011 klaar is kunnen zij er weer in terugkeren, maar naar het uitziet tegen een niet op te brengen hoge huur.                                                            

BERGERS VAN NEDERHORST,

maak massaal bezwaar tegen deze voorgenomen hoogbouw van het nieuw te bouwen appartementencomplex (nieuwbouwplan) op de plaats van ons voormalige Gemeentehuis aan de Voorstraat.

  1. het ontsiert ons dorpsgezicht,
  2. het schept een precedent voor nog meer hoogbouw in het dorpscentrum (de projectontwikkelaars/makelaars staan immers al te trappelen) en
  3. wij – de buurt- en dorpsbewoners – worden opgezadeld met (alweer) een groot en kolossaal appartementencomplex waar we veel overlast van zullen krijgen.

Gemeente Wijdemeren en Dorpsbelangen: maak uw verkiezingsbelofte waar en laat de BERGERS niet in de kou staan, verstrek geen sloop en/of bouwvergunning voor dit project, maar maak van het voormalige Gemeentehuis een Dorpshuis waar de Bergers zich thuis kunnen voelen. Daar is in ons nu nog fraaie dorp Nederhorst den Berg namelijk grote behoefte aan. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

J.B. Witte
deel uitmakend van de Singelgroep,
Nederhorst den Berg

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. bericht
foto
ing. bericht
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
17 gr.
windkr. 3