WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
De-escalatie Horstermeer
Horstermeer, wo 15 september 2010

Op 31 mei begon de wapenstilstand tussen de Republiek Horstermeer enerzijds en de provincie, AGV en Natuurmonumenten anderzijds. Vandaag liep die af.

Dossier Horstermeer

persbericht

Bemiddeling Horstermeer geslaagd

Op 15 september eindigde de afkoelingstermijn tussen de partijen in de Horstermeerpolder.

Op initiatief van burgemeester Smit van Wijdemeren spraken op 31 mei de provincie Noord-Holland, het waterschap AGV, bewoners van de Horstermeer en de actiegroep Republiek Horstermeer af, om tot 15 september geen verdere stappen te ondernemen, om zo de situatie in de polder te laten de-escaleren. Onderdeel van de bemiddeling was dat partijen op 15 september een gezamenlijke verklaring zouden opstellen.

Resultaat bemiddeling Horstermeerpolder

Tijdens overleg op 14 september op het gemeentehuis van Wijdemeren hebben bewoners van de Horstermeerpolder, Natuurmonumenten, de gemeente, Land en tuinbouworganisatie noord, het Waterschap, de Dienst Landelijk Gebied en de Provincie die verklaring opgesteld.

Vastgesteld is dat:

 • partijen tussen 1 juni en 15 september geen nadere stappen hebben gezet, met uitzondering van de in bestuurlijk overleg afgesproken onderhoudsmaatregelen en het opheffen van verlanding van sloten in het zuiden van de polder;
 • het waterschap de handhaving hierna niet heeft voortgezet;
 • bewoners de eerder verwijderde stuw hebben terug geplaatst;
 • professor Schultz op 5 juli een presentatie heeft gehouden voor het waterschap (algemeen bestuur), op 25 augustus 2010 zijn definitieve rapport heeft uitgebracht en op 16 september een presentatie zal houden voor de provincie (commissie Wamen);
 • provincie en waterschap intussen eerste inhoudelijke reacties hebben gegeven op de bevindingen van professor Schultz;
 • het rapport van professor Schultz verder wordt meegenomen in het inhoudelijke vervolgtraject;
 • de bewonersvereniging op 15 juli 2010 een klachtmelding heeft ingediend bij het waterschap naar aanleiding van geconstateerde schade;
 • het waterschap deze melding in behandeling heeft genomen.

Afgesproken is om:

 • de huidige overstort niveaus (van circa 15 cm) niet te wijzigen en een overstort op hetzelfde niveau te plaatsen in de dam die recent door Natuurmonumenten is verwijderd en terug geplaatst;
 • de overstort voorzieningen goed te beheren en te onderhouden;
 • een peilbesluit voor de gehele Horstermeerpolder voor te bereiden;
 • met elkaar in gesprek te blijven.
De bemiddeling van burgemeester Smit is hiermee geëindigd. Het gemeentebestuur van Wijdemeren houdt begrip voor de zorgen van de bewoners van de Horstermeer en blijft de gang van zaken in de Horstermeerpolder volgen.

 

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
18 gr.
windkr. 4