WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
In 'd Lonsvaerder
's-Graveland, wo 8 september 2010

In 1850 trok een jong stel in de boerderij aan de Beresteinseweg nabij de Stenen Brug. Dat feit werd anderhalve eeuw later de aanleiding tot een boekje over d'Lonsvaerder.


De omslag van het boekje.

Aan de Beresteinseweg, schuin tegenover de Stenen Brug, staat de boerderij d'Lonsvaerder, een rijksmonument in een rustieke omgeving. Bert Bos, wiens voorouders in 1850 in de boerderij gingen wonen, raakte tien jaar geleden geïnteresseerd in de geschiedenis van de boerderij en ging op zoek naar de puzzelstukken uit die geschiedenis. Tijdens zijn zoektocht kwam hij in contact met Indeke de Ronde die hem bij zijn zoektocht ging helpen. Ineke de Ronde kende de Hilversumse archieven en kon daardoor een waardevolle bijdrage leveren. Via onderzoek naar akten en andere gegevens bracht zij in kaart wie er in het pand gewoond hebben. Samen schreven zij een rijk geïllustreerd boekje over het landschap, de ontwikkeling van de omgeving en de bewoners van de boerderij. Dat boekje werd vanmiddag in de tuin van d'Lonsvaerder gepresenteerd.


Bouwkundige aspecten van de boerderij.

De boerderij kent een lange geschiedenis die terug gaat tot 1724. Tekeningen uit dat jaar geven aan dat er op die plek een huis stond. Dat staat te lezen in een hoofdstuk dat grotendeels gaat over de geschiedenis van 's-Graveland, de buitenhuizen en de trekvaart, die nu de Beresteinsevaart is. Al op heel oude kaarten is te zien dat de boerderij ligt aan de kruising van de vaart met het jaagpad en een weg tussen 's-Graveland en Utrecht over de Stenen Brug. In eerdere publicaties is wel gesteld dat Cornelis Tromp (van Trompenburg) de boerderij gebouwd zou hebben. Bos en De Ronde vonden echter geen bewijs daarvoor.


V.l.n.r. de heer De Klerk, oud bewoner van de boerderij, Annemiek van Hest, de huidge bewoonster, Ineke de Ronde, auteur van het boekje en Bert Bos, medeauteur en initiator van het onderzoek.

De plek is lange tijd omstreden geweest tussen de eigenaar van de buitenplaats Berestein en Hilversum. Om die strijd te beslechten werd op zeker moment voor de boerderij een stenen grenspaal geplaatst die de grens aangaf. Daarmee werd ook de grens tussen 's-Graveland en Hilversum aangegeven. Later veranderde dat soms. Dan weer hoorde de boerderij bij Hilversum dan weer bij 's-Graveland. En nu bij Wijdemeren.

Eigenaren

De oudst bekende eigenaar van de boerderij, tot 1774, is het Dorpsbestuur van Hilversum. Vanaf 1800 is tot 1900 steeds iemand van de familie Corver 't Hooft eigenaar. Daarna is dat Louse Digna Six, de echtgenote van Blaauw, die op Gooilust woornde. Mevrouw Six verkoopt het pand in 1934 aan Natuurmonumenten. In 1989 koopt finaciëel directeur Van Dalen het pand en gaat er ook wonen. Tenslotte komt het in in 2004 in handen van de huidige eigenares en bewoonster Annemieke van Hest.

In d'Lonsvaerder is een alleraardigst boekje geworden van tachtig bladzijden, waarin tal van aspecten van de geschiedenis van de boerderij en zijn omgeving aan bod komen. Ook diegenen die belangstelling hebben voor de rijke geschiedenis van 's-Graveland heeft het boekje veel te bieden. Het kost € 14,95 (excl. verzendkosten) en is te koop bij Museum Hilversum of te bestellen bij i.de.ronde2 at kpnplanet.nl.

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
veel regen
15 gr.
windkr. 2