WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Schade in Horstermeer
Horstermeer, za 1 mei 2010

De Republiek Horstermeer liet bouwkundige schade aan woningen onderzoeken als gevolg van de (onwettige?) peilverhoging door AGV.

Dossier Horstermeer

persbericht

In tegenstelling tot eerdere mededelingen zal op 6 mei de bijeenkomst in het Nera gebouw gehouden worden .Deze bijeenkomst zal bestaan uit een bijeenkomst voor de pers om 11.00 uur 's morgens en een bijeenkomst voor bewoners en belangstellende om 20.00 uur.

Voor deze bijeenkomsten zijn ook uitgenodigd vertegenwoordigers van de provincie, het waterschap en de gemeente. Allen wordt de gegenheid geboden om op de conclusies van prof.Schulz te reageren.

De republek zal op deze avond de uitslag bekend maken van de gehouden enquete m.b.t. de schade die laatste jaren is ontstaan door het niet handhaven van de keur. Bij een steekproef heeft een bouwkundig bureau, op een aantal plaatsen, vastgesteld dat er inderdaad, onherstelbare schade is ontstaan aan woningen. Het waterschap zal hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
Tevens zal bekend gemaakt worden welke akties de republiek de komende weken gaat organiseren

H.W. Stuyver AA
President van de Republiek Horstermeerpolder

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
WWK
foto
---
auteur
---
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
14 gr.
windkr. 3