WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Heilijgers: Dorpscentrum O.L.
Oud Loosdrecht, di 8 juni 2010

Op 11 juni zetten wethouder Jaap van Waveren en Hendrik-Jan Oskamp namens Heilijgers hun handtekening voor de bouw van het dorpscentrum Loosdrecht.

Op 19 februari claimde DBL raadslid Jaap van Waveren dat er zes ton verdwenen zijn uit de begrotingen van het Dorpscentrum. Laten we hopen dat hij die inmiddels heeft gevonden, want alle beetjes helpen...

Dossier Dorpscentrum

persbericht

Heilijgers en gemeente tekenen samenwerkingsovereenkomst Dorpscentrum Oud Loosdrecht

Op vrijdagmiddag 11 juni zetten wethouder Jaap van Waveren van de gemeente Wijdemeren en Hendrik-Jan Oskamp namens Heilijgers Projectontwikkeling bv, hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van het nieuwe dorpscentrum in Oud Loosdrecht.

Hét dorpscentrum

Met Heilijgers is afgesproken dat, ondanks nog lopende onderhandelingen met grondeigenaren, nu daadwerkelijk gestart wordt met fase 1. Tussen de Loosdrechtsedijk en de 1e plas wordt een passantenhaven gerealiseerd met een dorpsplein. Aan beide zijden van de haven komen twee woongebouwen met appartementen en winkels. Daarnaast komt er een horecapaviljoen met terras aan het water. De locatie wordt hét dorpscentrum van Oud Loosdrecht, waar de festiviteiten van het dorp gehouden kunnen worden. Het plein wordt de fysieke verbinding tussen het dorp en het water. Vanuit de passantenhaven wordt ook een 2e verbinding met de Vuntusplas gemaakt. Deze wordt meegenomen met de realisatie van fase 1.

Verdere verbetering

Heilijgers en de gemeente hebben intensief samengewerkt om het plan verder te verbeteren. Zo is de galerijontsluiting gewijzigd naar een portiekontsluiting, de buitenruimtes zijn geoptimaliseerd en in het woningaanbod is een flinke differentiatie aangebracht. Er zijn appartementen van 60 m2 oplopend tot maar liefst 185 m2. Daarbij is men er in geslaagd om de gewenste uitstraling van het plan te behouden. De prijzen voor de appartementen beginnen bij circa € 300.000. Het plan wordt in twee fasen gebouwd; in fase 1, het oostelijk deel, worden 30 appartementen gerealiseerd. Fase 2, het westelijke deel krijgt een gebouw met 24 appartementen. Parkeren voor de appartementen vindt plaats in ondergrondse parkeerkelders.

Gebiedspromotie en verkoop

Het voorlopig ontwerp wordt binnenkort gepresenteerd aan de omwonenden. Ook wordt de gebiedspromotie zo snel mogelijk gestart. Tijdens de periode van de gebiedspromotie kunnen geïnteresseerde kopers en ondernemers zich aanmelden. De formele verkoop vindt in het najaar plaats. Het project wordt verder uitgewerkt tot  definitief ontwerp en de bouwvergunning wordt aan het eind van dit jaar aangevraagd. De volgende fase van het bouwrijp maken begint in het 3e kwartaal van dit jaar.
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
20 gr.
windkr. 2