WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Griffier over WADW
Wijdemeren, za 31 juli 2010

Gisteren kondigden wij aan de geloofsbrievendiscussie te stoppen. Voor de reactie van griffier Joop van Ditmarsch maken wij nog een uitzondering.

De standpunten zijn uitgewisseld. De discussie is hiermee nu defintief gesloten. Red. WWK

ingezonden brief

Als griffier ben ik belast met het verzamelen van de gegevens die de benoeming van een nieuw raadslid mogelijk maken. Na het opstellen van de geloofsbrieven, die gecontroleerd worden door de raad, kan het nieuwe raadslid geïnstalleerd worden.

Voor de geloofsbrieven is van belang:

  • dat het te benoemen lid niet uit het passieve kiesrecht is ontzet,
  • dat het te benoemen lid op een lijst tijdens de verkiezingen (in 2010) stond.
  • dat het te benoemen lid in de gemeente te woont
  • dat het te benoemen lid opgeeft of en, zo ja, welke onverenigbare functie en nevenfuncties bekleed worden

Lid zijn van en vereniging is geen nevenfunctie en hoeft in principe niet vermeld te worden. Anders is dat wanneer men een bestuursfunctie bekleedt. Opgave van de nevenfuncties is dan verplicht. Een nevenfunctie kan echter geen blokkade opwerpen bij een benoeming tot raadslid, dan zou het immers een onverenigbare betrekking zijn.
Het is echter wel verstandig dat een raadslid zich dan over zaken die vereniging betreffen niet in woord voert in commissie en raad en zich aan de beraadslagingen en eventuele stemming onttrekt.

WADW is een vereniging die niet verboden is en geen subsidie van de gemeente ontvangt. Een raadslid mag dus lid, zelfs bestuurslid, zijn van deze vereniging, mits het bovenstaande in acht wordt genomen.

Bij het onderzoek van de geloofsbrieven van het raadslid Emile Bakker heb ik hem gevraagd op hij al afgetreden was als bestuurslid van WADW. Hij heeft kort voor het onderzoek van de geloofsbrieven bevestigd dat hij inderdaad als bestuurslid, zoals trouwens op het formulier nevenfuncties reeds aangekondigd, is teruggetreden.
Mevrouw Siderius heeft op grond van mijn mededeling hiervan melding gemaakt tijdens de rapportage van de bevindingen van de commissie onderzoek geloofsbrieven.

De datum van feitelijke mutatie in de register van de KvK met terugwerkende kracht is van een  hele andere orde en uit eigen ervaring weet ik dat het niet ongebruikelijk is dat dit gebeurt. Ingeschreven staan als bestuurslid bij de KVK heeft consequenties voor de aansprakelijk en bevoegdheid van bestuursleden van een vereniging.

Kortom: benoeming van alle raadsleden zijn rechtmatig.

Joop van Ditmarsch
Griffier

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
20 gr.
windkr. 3