WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Vliegveld boos uit Overleg
Loosdrecht, ma 19 juli 2010

Na vijftien jaar oeverloos overleg over vliegveld Hilversum, het banenstelsel, nieuwbouw op Ter Sype en bestuurlijk onvermogen, gooit het vliegveld de handdoek in de ring.

De probleemstelling is simpel. Wijdemeren wil naast vliegveld Hilversum ca. vijfhonderd huizen bouwen. Voor Wijdemeerders en voor de regio. Om daar te kunnen bouwen moet een baan van vliegveld Hilversum gedraaid of aangepast worden, om te voorkomen dat de nieuwe wijk meer dan de toelaatbare herrie te verwerken krijgt.

Maar dan... Draaien van de baan maakt NIMBY (Not In My BackYard) instincten wakker bij aangrenzende gemeenten en actiegroepen. Hilversum Zuid, de gemeente De Bilt, de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, natuurorganisaties, en wie al niet meer, maken onmiddellijk bezwaar zodra er iets bedacht wordt. Het Rijk dat eerst verantwoordelijk was en de provincie Noord-Holland, die sinds kort het laatste woord heeft, hebben in al die jaren geen enkel besluit genomen, en het steeds opnieuw oplaaiende bestuurlijke gekakel geen enkel halt toegeroepen.

Het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) stelde in opdracht van gedeputeerde Bart Heller (GL), de opvolger van Albert Moens, een rapport samen waaruit blijkt dat het verleggen van drie grasbanen voldoende is om de situatie zo aan te passen dat de nieuwbouw gepleegd kan worden. Eerder was er sprake van het verharden van één baan, een oplossing waarmee het vliegveld kon leven.

Vorige week kwam de commissie bijeen die al jaren spreekt over het vliegveld. Aan de orde kwam het rapport van het NLR. Maarten Driessen, de voorzitter van de Stichting Vliegveld Hilversum, maakte ernstig bezwaar tegen de conclusies van het NLR en wijst dat rapport dan ook volledig af. Volgens hem gaat het vliegveld er sterk op achteruit als het NLR voorstel wordt uitgevoerd. Er moet meer gestart en geland worden met zijwind, waardoor er meer slijtage ontstaat en waardoor er meer risico vor de vliegers is. De gemoederen liepen zo hoog op dat Maarten Driessen kwaad de commissie "na vijftien jaar leuteren' verliet.

Gedeputeerde Bart Heller zal nu na de zomer met een eigen voorstel komen over aanpassing van het banenstelsel.

Dossier Ter Sype / Vliegveld

bron
G&E
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
28 gr.
windkr. 2