WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Scholierenonderzoek GGD
Wijdemeren, do 8 juli 2010

De GGD deed onderzoek onder middelbare scholieren. Ze drinken minder en eten meer fruit, maar ze roken meer en bewegen te weinig.

persbericht

Resultaten scholierenonderzoek van GGD Gooi & Vechtstreek bekend gemaakt

GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het najaar van 2009 en het voorjaar van 2010 onderzoek gedaan onder ruim 4000 middelbare scholieren uit de regio Gooi en Vechtstreek.

Uit deze nieuwste jeugdmonitor blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de tweede- en vierdeklassers uit onze regio. Vergeleken met vier jaar geleden is het alcoholgebruik belangrijk verminderd. Minder gunstig is dat roken juist lijkt te zijn toegenomen.

Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de gezondheid en leefstijl van de jeugd. Dit is een wettelijke taak van de GGD. Net als in 2005 beantwoordden leerlingen tijdens een lesuur op school via internet vragen over hun gezondheid, thuissituatie, vrije tijd en leefstijl. In totaal hebben 16 scholen meegedaan. Naast onderzoek krijgen jongeren die de vragenlijst invullen ook voorlichting. Het heet dan ook E-MOVO: Elektronische MOnitor en VOorlichting. Dit project levert niet alleen de GGD’en, scholen en gemeenten zicht op de gezondheid en leefstijl van jongeren, maar geeft ook gerichte adviezen aan de jongeren zelf.
GGD Gooi & Vechtstreek is in dit project opgetrokken met vier andere GGD’en in Noord-Holland: GGD Hollands Noorden, GGD Kennemerland, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Amsterdam.

Regioprofiel

Op basis van de gegevens van alle leerlingen uit onze regio is een regioprofiel gemaakt. Dit profiel kan gebruikt worden voor het regionale en lokale jeugd- en gezondheidsbeleid.
Vergeleken met vier jaar geleden is er op de meeste onderwerpen een positieve ontwikkeling of stabiele trend zichtbaar. Het meest in het oog springend is de daling van het alcoholgebruik van 63% naar 54%. Daarnaast zijn er gunstige ontwikkelingen of stabiele trends te melden wat betreft mondhygiëne, ontbijten, groenten en fruit eten, lidmaatschap van een sportvereniging, softdruggebruik en het oordeel over homoseksualiteit. Minder gunstig is dat roken juist lijkt te zijn toegenomen en dat er meer leerlingen niet voldoen aan de Nationale Norm voor Gezond Bewegen (hoewel het lidmaatschap van de sportvereniging is toegenomen).
Het stimuleren van gezond gedrag blijft noodzakelijk. Continuering van de integrale aanpak van gezondheidsproblemen is belangrijk. Alleen via integrale aanpak met inzet van voorlichting, regelgeving en handhaving én activiteiten gericht op jongeren en hun fysieke en sociale omgeving, kan de leefstijl en gezondheid van jongeren beïnvloed worden.
Het stimuleren van gezond gedrag van jongeren is een investering in een gezonde toekomst.

Het regionale rapport en de bijbehorende factsheet zijn te downloaden van de website van GGD Gooi & Vechtstreek: www.ggdgooi.nl

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
29 gr.
windkr. 2