WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
2009: Bijna zes ton plus
Wijdemeren, di 27 april 2010

De jaarrekening 2009 wordt afgesloten met een positief saldo van een kleine zes ton. Het college is daar tevreden over.

persbericht

Jaarrekening 2009: positief saldo

Het college van burgemeester en wethouders biedt het jaarverslag en de jaarrekening 2009 aan de gemeenteraad aan. Het jaar wordt met een positief saldo afgesloten.

Rekeningresultaat

De jaarrekening 2009 sluit met een voordelig resultaat van € 2.462.000,-. Dat komt voor een belangrijk deel door de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 423.000. Daarnaast is het tijdelijk vervallen van twee voorzieningen opgenomen in het resultaat. Deze gelden waren bestemd voor onderhoudsplannen, die echter wel nodig blijven. Daarom wordt de raad verzocht deze gelden, een bedrag van €1.879.000,-, direct opnieuw te reserveren. Wat overblijft is een positief resultaat van € 583.000,-. De raad wordt gevraagd dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

Tevredenheid

Door de gemeenteraad was bij vaststelling van de najaarsnota uitgesproken dat 2009 een voordeel van minimaal € 145.000,- moest opleveren. Het saldo van € 583.000,- stemt het college van B en W, zeker gezien de huidige financiële problematiek, tot tevredenheid.
De accountant heeft verklaard dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en voldoet aan de eisen van rechtmatigheid.

Behandeling

De jaarrekening over 2010 wordt op 20 mei besproken in de commissie Bestuur en Middelen en op 3 juni in de gemeenteraad.
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
18 gr.
windkr. 3