WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Veertig Mille naar Sypesteyn
Nieuw Loosdrecht, ma 19 april 2010

In de raad van 28 april wordt een voorstel behandeld om de Van Sypesteyn Stichting een aanvullende subsidie van ruim veertig mille te geven.

Op de valreep stelt het oude college voor om een flinke extra subsidie van ruim veertig mille te verstrekken aan de zieltogende Van Sypesteyn Stichting.

Ex-directeur op loonlijst

Kasteel Museum Sypesteyn verkeert in zwaar weer, zo blijkt uit het raadsvoorstel. Tot de herindeling kreeg Sypesteyn subsidie van de provincie Utrecht. Nadat Loosdrecht bij Noord-Holland kwam stopte die subsidie. Bovendien is de vorige directeur in 2008 vertrokken, maar toch staat deze nog steeds op de loonlijst. In het raadsvoorstel wordt tenslotte vastgesteld dat er maar weinig activiteiten zijn ontwikkeld. Bovendien is de waarde van de beleggingen van Sypesteyn gedaald en zijn de reserves nagenoeg uitgeput.

Failliet?

In 2008 had de Stichting een tekort op de exploitatie van € 81.350, over 2009 wordt dat € 60.000. Als er niets gebeurt, dan gaat Sypesteyn failliet en moeten de vier vaste medewerkers ontslagen worden. Sypesteyn krijgt per jaar vast € 23.000 subsidie. Het voorstel is om dit jaar eenmalig € 41.750 extra subsidie te geven en om vanaf 2012 de vaste subsidie met 20% per jaar terug te brengen naar nul in 2016.

Ingewikkelde omarming

Het raadsvoorstel toont een beeld van een organisatie in zwaar weer, die bovendien samen met de gemeente in een soort ingewikkelde omarming zit. Zo is er ook de kwestie van de Schtutse, die al jaren loopt. De gemeente ontving zes jaar geleden (2004!) € 935.000 van de provincie om De Schutse aan te kopen. Dat geld kwam er om cultuurhistorisch erfgoed (Sypesteyn) te herstellen. Die zaak is niet afgerond. Als er niets gebeurt, dan moet Wijdemeren dat geld terugbetalen. Om het verhaal nog treuriger te maken, Sypesteyn heeft wel een bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente, maar die is nog niet afgegeven, mede omdat er archeologisch onderzoek moet plaatsvinden.

Trend ombuigen

Volgens het bestuur van de Stichting Sypesteyn moet het opstarten van een aantal activiteiten de dalende trend ombuigen en er voor zorgen dat vanaf 2010 de begroting sluitend is en blijft. Ook de exploitatie van het terrein van de Schutse moet daar aan bijdragen.

Het raadsvoorstel houdt drie punten in:

  1. Sypesteyn krijgt nu eenmalig € 41.750 extra subsidie.
  2. Vanaf 2012 wordt de vaste subsidie van € 22.989 met 20% per jaar afgebouwd tot nul in 2016.
  3. Akkoord te gaan met 1 en 2 onder voorbehoud dat de bouwvergunning voor de plannen voor ontwikkeling van De Schutse wordt verleend.

Onder het in 3 genoemde voorbehoud ligt ook een vrij ingewikkelde set afspraken tussen de gemeente en de Stichting waarin met geld, grond onder de Schutse en toezeggingen van de gemeente geschoven wordt.

Over de Schutse

Over de Schutse is de afgelopen zeven jaar veel gepubliceerd in de WWK:

Schutse is dicht 19-3-2003
Schutse blijft dicht 26-3-2003
Inspreken 28-3-2003
Sypesteyn: nieuwe directie 15-12-2003
Brussel helpt Sypesteyn? 29-9-2004
Gemeente koopt Schutse 5-10-2004
800.000 voor Sypesteyn 19-10-2004
Nieuwe directeur Sypesteyn 21-1-2005
Dorpsbezoek Nw-Loosdrecht 10-3-2005
03072007 Voor de Volledigheid
19032008 Dienstenveiling Sypesteyn

Weinig persberichten

Enkele jaren geleden kreeg de WWK eens per 1 a 2 maanden een persbericht van Sypesteyn over activiteiten voor kinderen, tentoonstellingen, etc. Die stroom persberichten is gestopt. In het afgelopen half jaar ontvingen wij slechts twee persberichten:

07082009 Sypesteyn toont Porselein
01032010 Sypesteyn: Emily Dickinson

Daarnaast was er een persbericht van het CDA over een ondernemersbijeenkomst in het kader van de campagne en was er een berichtje dat D66 taart uitdeelde aan de vrijwilligers t.g.v. Valentijnsdag.

Wilt u wat meer van Kasteel Museum Sypesteyn zien, bekijk dan de video die wij in 2006 maakten.

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
12 gr.
windkr. 3