WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Stemming in Commissie
Wijdemeren, do 8 april 2010

Door de bijna absolute meerderheid van DorpsBelangen worden stemmingen in de commissies vertekend. In de raad een meerderheid in de commissies niet.

In de commissie R & E werd gisteren gesproken over het bestemmingsplan West End aan de Veendijk. Het college is met de projectontwikkelaar van West End overeengekomen dat hij bij de herontwikkeling van het terrein zal zorgen voor de realisatie van een brandstofpomp ten behoeve van de watersport. De vraag die gisteren aan de commissie werd voorgelegd was of het bestemmingsplan ter vise gelegd kon worden of niet.

Michiel van Balen (fractieassistent VVD), was glashelder in zijn analyse. Wat de VVD betreft wordt het bestemmingsplan niet ter visie gelegd en kan er dus niet gebouwd worden als de brandstofpomp er niet komt. Jaap van Waveren (DB) sloot zich hierbij aan, onder de vermelding van het feit dat DB altijd al tegen de ontwikkelingen op West End was. In de raad hebben DB en VVD samen 12 van de 19 stemmen. Dit standpunt zal dus bij behandeling in de raad op een ruime meerderheid kunnen rekenen.

De overige partijen willen ook graag een brandstofpomp bij West End gerealiseerd zien, maar willen wel het bestemmingsplan ter visie leggen.

Bij een stemming in de commissie, in dit geval over het al dan niet ter visie leggen, doet zich bij de nieuwe raad een merkwaardig fenomeen voor. In de commissie mag niet gewogen gestemd worden. Met andere woorden een lid van DB (9 zetels in de raad) dat stemt, telt niet negen keer zwaarder dan een lid van bijv. GL met 1 zetel in de raad. In de commissie wordt het principe one party, one vote gehanteerd. Dat betekent dat DB één stem heeft, net als de andere vijf partijen. En dat betekent weer, zoals in het geval van de brandstofpomp, dat de commissie voor iets stemt, waarvan je op een kilometer afstand kunt zien aankomen dat het in de raad schipbreuk zal leiden vanwege de getalsverhoudingen daar.

Op 6 januari 2009 deed zich een dergelijke situatie voor. Raadsgriffier Joop van Ditmarsch wees er toen op dat stemming in de commissie anders werkte dan in de raad.

Wij schreven toen:

Daarop greep raadsgriffer Joop van Ditmarsch in. Hij wees er fijntjes op dat een stemming in een commissie los staat van het aantal raadszetels van de aanwezige fracties. In een commissie heeft iedere aanwezige fractie 1 stem. In dit geval leidde dat, tot zichtbare onsteltenis van VVD, CDA en PvdA, tot een minderheid van die partijen. Eerst werd besloten de zaak dan maar door te sturen naar de raad om weer de meerderheid te hebben. Wethouder Lia Moote vond dit "te gek voor woorden". Daarop vroeg Kees Bosijk (PvdA) een schorsing aan. Er werd vijfminuten beraadslaagd, waarna VVD, CDA en PvdA zich achter het voostel van Voigt schaarden. Bosdijk: "In de praktijk zal blijken dat toch ons voorstel uitgevoerd zal worden."

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
18 gr.
windkr. 3