WIJDEMEERSE WEBKRANT
21 juni Nescio-Lezing
Kortenhoef, do 28 mei 2009

Op 21 juni wordt in het Oude Kerkje in Kortenhoef de laatste Nescio-lezing gegeven. Het thema is: Visie op leven en sterven in het Zen-Boeddhisme.

persbericht

Visie op leven en sterven in het Zen-Boeddhisme

In de serie over “Eeuwig leven” van de OSG Kortenhoef, de laatste zgn. Nescio-lezing rond dit thema. Na de Christelijke, Joodse en Islamitische visie op het hiernamaals en de consequenties voor het leven op aarde, is nu het thema belicht uit Zen-Boeddhistische oogpunt aan de beurt.

Spreker : Drs. Annewieke Vroom, godsdienstfilosoof

In de Zen bestaat onder Zen leraren de traditie om een gedicht te schrijven op het moment van sterven, of enkele dagen daarvoor. Bijvoorbeeld:

Empty- handed I entered the World
Barefoot I leave it.
My coming, my going-
Two simple happenings
That got entangled.

Kozan Ichikyo schreef dit in 1360, waarna hij – zo het verhaal gaat – zijn penseel neerlegde en zittend zijn laatste adem uitblies.
In deze lezing zullen diverse stervensgedichten worden behandeld.
Vanuit een intuïtief begrip van de Zen-attitude wordt er verder stil gestaan bij de wijsgerige veronderstellingen in de Zen omtrent Leven-en-Sterven, die daar vaak als simultaan onlosmakelijk verbonden processen beschreven worden. Deze veronderstellingen doen ons begrijpen welke plaats de biologische dood inneemt in het denken van enkele Zen boeddhisten uit de Kyoto School in vergelijking/verhouding tot het belang van de Grote Dood. Met de Grote Dood wordt de dood van het ego aangeduid, waarmee de Verlossing die in andere religieuze tradities nà de biologische dood verwacht wordt, reeds plaatsvindt in de ruimte van het hier en nu.

Godsdienstfilosofe Annewieke Vroom, is als docente en onderzoekster verbonden aan de VU in Amsterdam en is gespecialiseerd in westers denken m.n. het christendom; en het oosters denken m.n. Zen en Boeddhisme.

Rond de lezing verzorgen Anoek Brokaar, viool en Frank Oppedijk, vleugel het concert.

Frank Oppedijk begon op 7 jarige leeftijd met pianolessen en speelde als 9 jarige al met orkest een concert van Mozart. Later won hij verschillende prijzen op o.a. het Pr. Christina Concours en het Theo van der Pas Concours. Frank volgde in de zomer div. masterclasses. Hij is nu in het laatste jaar van het Conservatorium, waar hij studeerde bij Ellen Corver en Naum Grubert.
Anoek Brokaar begon eveneens op 7 jarige leeftijd met haar vioollessen en won prijzen op het Pr. Christina Concours. Zij volgde masterclasses in binnen -en buitenland. Ook maakte zij opnames voor radio 4. Inmiddels studeert zij bij Vera Beths en hoopt dit jaar af te studeren aan het Conservatorium.
Anoek en Frank vormen al ruim 4 jaar een duo en waren reeds eerder te gast in de OSG.

Oecumenische Streekgemeente Oude Kerkje a/d Dijk in Kortenhoef
Zondag 21 juni 2009
Nescio-lezing annex Koffieconcert i.s.m. het VU Podium

Aanvang : 11.00 uur Toegangsprijs : € 6,00
Plaats : Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168
Kortenhoef

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
19 gr.
windkr. 3