WIJDEMEERSE WEBKRANT
DBW tegen Bomenkap
's-Graveland, di 28 oktober 2008

Donderdagavond zal de fractie van DBW een verklaring afleggen over de kap van de bomen langs de Leeuwenlaan, waar men het niet mee eens is.

Dossier Leeuwenlaan

ingezonden bericht

Dorpsbelangen Wijdemeren

Verklaring Dorpsbelangen Wijdemeren tijdens raadsvergadering 30 oktober 2008

"Natuurmonumenten kapt monumenten van de natuur"

Volgende week begint Natuurmonumenten -met medewerking van het college- met de tweede fase van het kappen van bomen aan de Leeuwenlaan. Er worden 75 bomen gekapt. En niet zomaar bomen: het zijn prachtige en reusachtige beuken, eiken en linden, die er al generaties lang staan.

De redenen van het kappen zijn zeer onduidelijk en aanvechtbaar: er wordt gesproken van enkele verzwakte bomen, er zou sprake zijn van uitval waardoor het laanbeeld is verstoord en incidentele kap en herplant zou niet mogelijk zijn. Volgens ons niet echt redenen om over te gaan tot zo'n massale bomenkap.

We moeten zuinig zijn op deze levende getuigen uit het rijke verleden van 's-Graveland. Bomen zijn geen dode stukken hout, bomen leven en zijn belangrijk voor de mens. Beuken kunnen 200 tot 300 jaar oud worden. Veel eiken worden, indien de mens ze de kans geeft, 300 tot 400 jaar oud. En ook linden kunnen een zeer hoge leeftijd bereiken. Wij durven de stelling aan dat met zorg en aandacht en met goed onderhoud de bomen op de Leeuwenlaan nog vele, vele tientallen jaren kunnen blijven staan.

Vanuit deze gemeenteraad is er nauwelijks aandacht voor het kappen van bomen. Wij betreuren dat zeer. Als gemeenteraad zijn wij een onderdeel van de samenleving en moeten we iets doen met de signalen die ons uit onze samenleving bereiken.

Ons bereiken veel berichten van inwoners die het heel erg vinden dat de bomen aan de Leeuwenlaan worden gekapt. Natuurmonumenten en de gemeente zouden er -in plaats van kappen- juist alles aan moeten doen om deze prachtige bomen te behouden. Die inwoners hadden ook bezwaar willen maken, maar door de procedure van de Boswet schijnt dat niet mogelijk te zijn. Een kwalijke zaak.

De gemeente had tegen de bomenkap wèl bezwaar kunnen maken. Maar het college heeft dat niet gedaan en heeft de melding ook niet met een voorstel om bezwaar te maken aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat betreuren wij zeer.

Wij vinden het echt onbegrijpelijk dat de Vereniging tot Behoud van Natuur-monumenten de initiatiefnemer is van deze massale bomenkap.

Wat zij op de Leeuwenlaan gaan doen heeft niets, maar dan ook helemaal niets, met behoud te maken. Het doet de naam "Natuurmonumenten" ernstig geweld aan, omdat nietsontziend "monumenten van de natuur" -want zo mag je die oude en grote bomen toch wel noemen- plat worden geslagen.

Wij willen als fractie Dorpsbelangen Wijdemeren, mede namens heel veel inwoners, ernstige afkeuring uitspreken over het kappen van de bomen aan de Leeuwenlaan.

René Voigt
Fractievoorzitter DBW

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
10 gr.
windkr. 3