WIJDEMEERSE WEBKRANT
Inhaalslag
Wijdemeren, di 17 juni 2008

Voor de trouwe lezers en voor ons archief blikken wij terug op de afgelopen drie weken Wijdemeers nieuws in de regionale en lokale media.

Kleedruimte

De merkwaardige gang van zaken rond het raadsvoorstel inzake de nieuwbouw van de kleedkamers van de SV 's-Graveland sprong eruit. Wethouder Wim Lorjé maakte vooraf bekend dat de gemeente eruit was met de club. De club en de bemiddelaars ontkenden dat later. Tijdens de raad haalde toekomstig wethouder, nu nog CDA-fractievoorzitter, Betske van Henten namens de hele coalitie het voorstel van de agenda om bestuurlijke ongelukken te voorkomen en het college uit de wind te houden. DBW en DBL protesteerden tegen de gang van zaken, maar dat mocht niet baten tegenover het gesloten coalitiefront. Het wachten is op een volgende poging om deze slepende zaak vlot te trekken.

Dossier SV 's-Graveland

Oudergaard

Ook Oudergaard haalde twee keer de krant. Directeur Wim Schimmel hoopt dat er voor het eind van dit jaar gesloopt kan worden, waarna het twee jaar duurt om het nieuwe Veenstaete te bouwen. De bewoners zullen derhalve een jaar langer in de containerwoningen aan de Kwakel verblijven dan vorig jaar nog uitdrukkelijk voorzien was. Als het warm is, dan zijn er problemen met de airco-units. Die worden bediend met een afstandbediening. Er zijn echter veel meer airco's dan afstandsbedieningen, waardoor die tot een begeerd en omstreden artikel verworden. Inmiddels zouden er extra afstandsbedieningen geleverd moeten zijn, zodat iedere bewoner weer zelf kan bepalen hoe warm het in zijn of haar kamer moet zijn en daarvoor niet afhankelijk is van een verzorgende met een afstandsbediening.

Dossier Oudergaard

Ter Sype

Met de draaiing en verharding van de startbaan van vliegveld Hilversum ten behoeve van nieuwbouwplan Ter Sype gaat het niet goed. Wijdemeren en de provincie willen wel, maar in Hilversum Zuid groeit het verzet tegen de vliegveldplannen. Voor wethouder Ton Roerig van Hilversum is dat een reden om bij (vertrekkend) gedeputeerde Albert Moens om uitstel te vragen. Die tijd wil hij gebruiken om tot een accoord te komen tussen alle betrokken partijen, waarbij de geluidsbelasting voor Hilversum Zuid niet mag toenemen.

Dossier Ter Sype / Vliegveld

AWL: druk op de ketel

De Algemene Woningbouwvereniging Loosdrecht (AWL) vindt dat de woningbouwplannen in Loosdrecht (68 woningen) te traag van de grond komen en legt de schuld daarvoor bij het college. Wethouder Lia Moote verklaart dat AWL weet waardoor de vertragingen komen en herhaalt dat bouwen een speerpunt is voor dit college. De AWL doet een beroep op de raad om de druk te verhogen.

Geen passantenbelasting

Wijdemeren had het voornemen om passantenbelasting in te voeren bij de watersportbedrijven. Anderhalve euro per persson per etmaal. De HISWA en de watersportondernemers protesteerden met succes. Wijdemeren kreeg bovendien in de gaten dat het duurder was om de belasting met dwang en juridische stappen te innen dan de opbrengst (10.000 euro per jaar) zou zijn. Dus besloot het college om, in ieder geval nu, af te zien van het voornemen.

Archeologie Dorpscentrum

Voor het nieuwe Dorpscentrum van Loosdrecht gebouwd wordt zal er eerst archeologisch onderzoek in de bodem gedaan worden. Men hoopt restanten van de porseleinfabriek aan te treffen.

Renovatie Noordereinde

Wijdemeren presenteerde de plannen voor de reconstructie van het Noordereinde in 's-Graveland. De bomen van oude beuken en de invoering van een dertig kilometerzonen nabij de Klapbrug stuiten op weerstand bij aanwonenden, werkaandeweg.nu (v/h/ doedom.com) en de politie. Mario Wouters van werkaandeweg.nu denkt dat het verwijderen van vervuilde grond onder de weg de kosten zeer aanzienlijk zal verhogen. Hilbrand Korver, de fractievoorzitter van coalitiepartij GroenLinks verklaart dat hij de informatie over de bomen, die hem zijn aangereikt door het college, niet vertrouwt. Hij verwijst naar de wilgenkap in Nederhorst waar die informatie ook niet bleek te kloppen. Wethouder Wim Lorjé neemt het Korver zeer kwalijk dat deze zijn wantrouwen in de verstrekte informatie naar buiten brengt. De plannen voor het Noordereinde zijn volgens hem het best mogelike compromis.

Dossier Verkeer 's-Graveland

NERA wordt school?

Het NERA gebouw in de Horstermeerpolder krijgt mogelijk nieuwe bewoners. De nog op te richten prijzige particuliere Florenciusschool verklaart in het gebouw te zullen trekken na 1 augustus. Wethouder Nelleke Schenkkan reageert verbaasd op de uitspraken van de school. Zij wijst erop dat het bestemmingsplan het gebruik als school op dit moment niet toe laat. De directie van de school ziet dat anders en zal snel gaan overleggen met de gemeente om de plooien glad te strijken.

Welkom in Wijdemeren

Op 1 januari 2009 kan Wijdemeren het eigen ambtelijk en politiek apparaat in de gemeente verwelkomen. Dan zullen enkele grenscorrecties met naburige gemeenten hun beslag krijgen. Het terrein van het gemeentehuis gaat over van Hilversum naar Wijdemeren. Sportpark Berestein in 's-Graveland gaat naar Hilversum. Weesp draagt de Zanderijsluis in Nederhorst over aan Wijdemeren.

Vraag om baggeren

In de Vuntusplas en op andere plaatsen ligt zoveel slib dat het varen bemoeilijkt wordt. Het Plassenschap en enkele ondernemers willen dan ook dat er snel gebaggerd wordt om van het slib af te komen. Dijkgraaf Johan de Bondt voelt zich niet aangesproken. Omdat Wijdemeren tegen het verdiepingenplan is zijn de problemen ontstaan. Hij ziet maar één mogelijkheid. Zo snel mogelijk gaan verdiepen om van het slib af te komen.

Dossier Verdiepingenplan

Don Bijl Herbenoemd

Burgemeester Don Bijl is herbenoemd. Hij mag weer voor zes jaar burgemeester van de groen-blauwe parel van de Vechtstreek zijn.

bron
Div.
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
22 gr.
windkr. 2