WIJDEMEERSE WEBKRANT
869 Handtekeningen BELP
Loosdrecht, wo 2 juli 2008

Voorzitter Arjan Dros en secretaris Leny de Bruin van de BELP gingen naar Den Haag om daar 869 handtekeningen tegen het verdiepingenplan af te leveren.

In alle vroegte reisde Herman Stuijver met ze mee en schreef naar aanleiding van die trip onderstaand verslag.

Dossier Verdiepingenplan

ingezonden bericht

'Bedenkingen' tegen Verdiepingen Loosdrechtse Plassen opnieuw bekeken
B.E.L.P. overhandigt 869 handtekeningen op ministerie VROM

Op de vroege maandagochtend togen voorzitter Arjan Dros en secretaris Leny de Bruin van de BELP ( Belangenver. Loosdr. Plassen ) naar het ministerie van VROM in Den Haag. Daar ontving de directeur Gebiedsontwikkeling, mevrouw I. van den Poorten, namens de minister 869 handtekeningen tegen het Verdiepingenplan van de provincie Noord-Holland. Tegelijkertijd overhandigden de BELP-bestuurders nog een stapeltje 'bedenkingen'.


(v.l.n.r.) Voorzitter Arjan Dros en secretaris Leny de Bruin overhandigen 869 handtekeningen aan mevr. I. van den Poorten,
directeur Gebiedsontwikkeling van het ministerie van VROM.

Zoals bekend heeft de provincie Noord-Holland alle bezwaren tegen het verdiepen van de Loosdrechtse plassen van tafel geveegd. De inmiddels afgetreden gedeputeerde Albert Moens heeft een aanwijzingsprocedure in werking gezet om buiten de gemeente Wijdemeren en zijn inwoners om toch door te gaan met het graven van diepe kuilen die het zweefslib zouden moeten opvangen. De honderden 'zienswijzen' en 1046 handtekeningen die eerder dit jaar in Haarlem zijn ingediend, konden het provinciebestuur niet op andere gedachten brengen. Daarom rest de bezwaarmakers nog maar één middel, namelijk rechtstreeks bezwaren indienen bij de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Drs. M. Ziel die dit project vanuit Den Haag coördineert, vertelde dat het pas de vierde keer in 40 jaar is dat een bestemmingsplan door de landelijke overheid wordt behandeld. Normaal leggen gemeentes zich neer bij een aanwijzing van een provincie. Ze overwoog om in september een hoorzitting te organiseren in de omgeving van de plassen. Daar voegde de directeur Gebiedsontwikkeling aan toe dat ze respect had voor de inzet van de belangenvereniging. Ze zegde toe dat het ministerie de 'bedenkingen' serieus zou behandelen. "Wij zullen alle stukken blanco bestuderen en alle voors en tegens tegen elkaar afwegen. En dan op grond van argumenten een juiste keuze maken. Wij gaan niet uit van de eerdere afwegingen van de provincie, maar maken onze eigen beslissing", zei ze nog eens nadrukkelijk.

Voorafgaand aan de officiële overhandiging had Arjan Dros in een geanimeerd betoog, terzijde gestaan met aanvullingen van Leny de Bruin, uiteengezet waarom de verdiepingen 'onzalig' zijn voor Loosdrecht. Met name het economisch belang van de provincie Noord-Holland om zand uit de bodem van de plas te winnen kwam duidelijk naar voren. Dat het doorzicht van de veenplas beter zou worden, is nog nergens bewezen. Met name die onomkeerbare ingreep in het plassengebied kan vergaande negatieve gevolgen hebben voor de waterrecreatie, maar ook voor het ecologisch evenwicht.

Hij nodigde de beleidsmakers uit om zelfs eens te komen kijken op de plassen. Een idee dat in goede aarde viel bij de beide dames. Arjan Dros had het gevoel dat zijn verhaal goed was overgekomen in Den Haag en dat men open stond voor de argumenten. Leny de Bruin vond de ontvangst een stuk positiever dan in Haarlem toen Moens de bezwaren min of meer direct onder in een la stopte. Eén ding wil Leny nog wel kwijt: "Het wordt nu echt hoog tijd dat de gemeente Wijdemeren zelf actie onderneemt om het baggerprobleem aan te pakken, want er moet wel wat gebeuren".

bron
ing. bericht
foto
Herm. Stuijver
auteur
Herm. Stuijver
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
24 gr.
windkr. 2