WIJDEMEERSE WEBKRANT
WWK Koperen Jubileum
Wijdemeren, di 1 juli 2008

Douwe van Essen feliciteert de maker van de WWK met het koperen jubileum van de Wijdemeerse Webkrant.

ingezonden brief


Rik Jungmann
(Foto: Douwe van Essen)

Beste Rik,

Van harte gefeliciteerd met het koperen jubileum van de WWK. Twaalfeneenhalf jaar de Wijdemeerse Webkrant, jouw webkrant! Een unicum in deze digitale wereld.

Gestaag heb je je eigen - unieke -  plaats verworven in het nieuwslandschap van eerst de gemeente 's-Graveland, later Wijdemeren. Steeds meer eigen nieuws, en steeds meer lezers en aanbieders van nieuws wisten en weten je te vinden.

Hoezeer men op je is gaan rekenen bleek wel toen je onlangs een paar weken weg was met een welverdiende vakantie. Men bleef trouw de webkrant aanklikken om te zien of er weer nieuws was, en dat vaak de volle 3 weken lang, zo blijkt uit de bezoekersaantallen. Een prestatie van formaat, omdat je het meeste alleen doet: evenementen en vergaderingen bezoeken, van Ankeveen tot Breukeleveen, interviews afnemen, schrijven van artikelen en het plaatsen op de webkrant. En dan zorg je niet zelden ook nog eens voor de zo belangrijke foto's.

Bij die laatste activiteit heb ik het voorrecht je vaak te mogen ondersteunen. Daarbij selecteren we los van elkaar vrijwel altijd dezelfde foto('s) voor plaatsing op de webkrant. En ook met je artikelen zitten we vrijwel altijd op dezelfde golflengte. Een fantastisch nevenproduct van de webkrant is het volstrekt unieke archief wat je in de loop der jaren hebt opgebouwd. Geen ander medium verschaft daar ook zo eenvoudig toegang toe. Zelf maak je er zeer frequent gebruik van, door naar vorige artikelen te 'linken'. En veel geïnteresseerden in de historie van een gebeurtenis raadplegen ook met veel plezier het online archief.

Hoe lang ga je dit nog volhouden? Met mij hoopt menigeen, dat dat nog heel lang mag duren!

Het ga je goed,

Douwe van Essen.

Naschrift Rik Jungmann:

Heel attent van je Douwe. Dank je wel.

Eerlijk gezegd stond ik er vandaag niet bij stil. Een dag als alle andere. Maar inderdaad. Op 1 januari 1996 verschenen mijn eerste probeersels met html op het net. Nieuws en politiek van 's-Graveland, geschreven door de toenmalig fractievoorzitter van D66. Ik dus.

Daaruit evolueerde de Wijdemeerse Webkrant, die eind 1999 zijn partijgebondenheid volledig afwierp. Ik probeer het zo objectief mogelijk te doen. Dat lijkt aardig te lukken, want nu is de ene en dan weer de andere partij enigszins verbolgen vanwege kritische verslaggeving. Maar, ik ben ook maar een mens met emoties.

Bij een goed functionerende democratie hoort een waakhond die misstanden en fouten aan het licht brengt en onder de aandacht brengt. In dat concert blaas ik mijn bescheiden deuntje zo goed mogelijk mee.

Het is veel werk. Heel veel werk. Stukken schrijven, ingezonden brieven en persberichten bewerken om ze in de WWK stijl te brengen, foto's kiezen en bewerken. Af en toe een eigen commentaar als het weer eens te gek wordt in de Wijdemeerse politiek.

En de techniek op peil houden. Onder water, want ik probeer u er niets van te laten merken. Een website vraagt voortdurende aandacht qua techniek. Nieuwe dingen uitzoeken en toevoegen zoals indertijd de RSS feed. Misbruik weren. Dan werkt plotseling dit weer niet, dan weer dat, omdat er ergens iets veranderd is. Een nieuwe versie PHP of andere ongemakken.

Maar..., ik doe het nog met veel plezier en dank de lezers voor hun groeiende vertrouwen in de afgelopen twaalf en een half jaar. Van maximaal 12 bezoekers per dag in 1996-97 naar ruim vijf- zeshonderd per dag en soms meer nu, is toch een mooie progressie. En ook de trouwe adverteerders, die hun steentje bijdragen in het bestrijden van de kosten, wil ik hier hartelijk bedanken. Dank zij hen is het financiëel vol te houden.

En hoe lang nog? Ik weet het niet. Zolang ik er aardigheid in houd en het vol kan blijven houden.

Rik Jungmann
Hoofdredacteur Wijdemeerse Webkrant

bron
ing. brief
foto
Douwe v. Essen
auteur
Douwe v. Essen
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
25 gr.
windkr. 2