WIJDEMEERSE WEBKRANT
Fortis krijgt Bouwvergunning
Loosdrecht, di 12 augustus 2008

Een heftige commissievergadering leidde er vanavond toe dat de coalitie zijn zegen gaf aan de door het college verstrekte bouwvergunning aan Fortis.


Edwin Bult maande de publieke tribune:
"Applaus is verboden."

De vergadering werd geleid door voorzitter Edwin Bult (GL), die erg streng was en soms zelfs schoolmeesterachtige proporties kreeg als hij Jaap van Waveren (DBL) weer eens het woord ontnam en sprak van gebrek aan respect voor de voorzitter door leden van de commissie.

Blinde Darm


Nanne Roosenschoon

André Spils

Twwe insprekers hadden geen goed woord over voor de Fortisplannen. Nanne Roosenschoon sprak van een blindedarmvormig uitsteeksel dat in de plas steekt en maar snel geamputeerd moet worden. De haven is te klein, de huizen alleen voor rijkaards en nog zo wat grote bezwaren. Een planologische ramp. André Spils was ook keihard in zijn oordeel. " Het college komt wel op voor de rijken van buiten die de huizen kopen, maar niet voor Ottenhome, dat een sociale functie heeft." "Uitspraken van het college gaan tegenwoordig alleen nog per sms, niet meer op papier." Fortis noemde hij "een meedogeloze club". In de raadszaal waren tal van spandoeken en posters opgehangen om te protesteren. De insprekers kregen een luid applaus, hetgeen de publieke tribune op een reprimande van voorzitter Edwin Bult kwam te staan.

Interpretatie


V.l.n.r. Jan Pieneman (CDA), Theo Reijn (CDA), Michiel van Balen (VVD), Joep Frijdal (VVD), Cor Lam (DBL) en Jaap van Waveren (DBL.

De kern van het conflict tussen de beide DB's enerzijds en de VVD en het CDA anderzijds lag in de interpretatie van de gevolgde procedure. Het ging daarbij om de vraag of er in 2005 een voorbereidingsbesluit was genomen voor het Fortis gebied en daarmee het groene licht was gegeven voor een artikel 19.1 procedure (de visie van het college, de VVD en het CDA), of dat er indertijd alleen een voorbereidingsbesluit was genomen, waarna de raad zat te wachten op de start van een artikel 19.1 procedure (DBL, DBW en GL), waarna pas een bouwvergunning zou worden afgegeven.


Het Fortis plan.

Oude Koeien

Door DBL en DBW werd geciteerd uit notulen van de raad in oktober 2005 en november 2005 en contracten uit 2004, waaruit hun gelijk leek. De nieuwe raadsleden Michiel van Balen (VVD) en Theo Reijn (CDA) hadden hier geen boodschap aan. Zij bestempelden dat als oude koeien uit de sloot. Hilbrand Korver (GL) en Rieks Karssemeijer (PvdA) waren genuanceerder in hun oordeel, waarbij Korver de beide DB's gelijk gaf. Ook hij zei nog steeds te wachten op de artikel 19.1 procedure toen hij overvallen werd door het vertrekken van de bouwvergunning.

Waarom vroeg niemand iets?


Wethouder Betske van Henten (CDA) en burgemeester Don Bijl.

Na een presentatie van Jeroen Wolbrink, de projectleider van de gemeente, waaruit bleek dat het plan nog vrijwel gelijk was aan dat van 2005, verklaarden wethouder Betske van Henten en burgemeester Don Bijl dat de procedure keurig verlopen is. Bezwaarden werden gehoord en er werd een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de provincie. Zij verbaasden zich erover dat in al die tijd geen raadslid, Jaap van Waveren uitgezonderd, vragen had gesteld over die procedure. Van Waveren vroeg al zes maanden naar de stand van zaken van de procedure, maar kreeg daarop geen antwoord.

Groen Licht

De conclusie van de avond was zoals te verwachten. De coalitiepartijen gaven het groene licht voor het verstrekken van de bouwvergunning, die morgen op de bus gaat naar Fortis. Het is ook duidelijk dat er een betrekkelijk kleine haven terugkomt, die vele malen kleiner is dan het huidige Ottenhome. En de Tweede Heul zal worden aangelegd.

Het enige risico dat de plannen nog lopen zijn eventuele bezwaren die door de bestuursrechter worden toegewezen. Van Waveren schat die kans hoog in, het college schat hem laag in.

Waar ging het mis?

Het Fortisproject was in 2005, bij de behandeling van het voorbereidingsbesluit, in de raad zeer omstreden. De verhouding winkels/woningen was niet goed en de haven was te klein. De raad stemde echter toen toch in met het nemen van een voorbereidingsbesluit, omdat er nog een artikel 19 procedure zou volgen waarin op onderdelen fijngeslepen zou kunnen worden.

Op 26 september 2002 besloot de raad om de afhandeling van artikel 19 procedures te delegeren aan het college. Het college zegde toe om vooraf de raad te informeren en te consulteren. In dit geval deed het college het eerste wel, maar het tweede echter. Alleen Jaap van Waveren (DBL) rookenige maanden geleden onraad en stelde daarover vragen, die echter nooit beantwoord werden.

Daarmee is de artikel 19 procedure, die het college startte en voltooide volkomen legaal. Er was echter wel een politiek probleem, dat vanavond door de coalitie gedemonteerd werd.

Als de coalitie er ook op had gestaan om meer te weten over de artikel 19 procedure was de hele commotie vanavond overbodig geweest, omdat er veel eerder duidelijkheid was ontstaan. Als het college eerder openheid van zaken had gegeven, dan was het ook niet zover gekomen. Dit alles ongeacht de uitkomst.

Termen

Voorbereidingsbesluit: Een besluit om in een gebied de ontwikkelingen te bevriezen, in afwachting van later aanpassingen in het bestemmingsplan.
Bestemmingsplan: Beschrijving van de bebouwing en de functies in een gebied.
Artikel 19: Aanpassing van een deel van een bestemmingsplan aan nieuwe ontwikkelingen.

Dossier Dorpscentrum Ldr/Fortis

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
22 gr.
windkr. 4