WIJDEMEERSE WEBKRANT
Begrip voor Bomenkap
's-Graveland, ma 5 november 2007

Ongeveer twintig mensen bezochten vanavond de informatieavond over de bomen langs de Leeuwenlaan. De gemeente en Natuurmonumenten gaven toelichting.

In het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten werd vanavond een avond belegd om voorlichting te geven over de voorgenomen kap van bomen en de herplant van bomen die komende maandag begint.


Krijn Jan Prevoost, regiodirecteur Nat.Mon., krijgt het woord van Frank Ratelband, de gespreksleider van de avond.

Van Natuurmonumenten waren de regiodirecteur en twee medewerkers van een bomenverzorgingsteam aanwezig. De gemeente werd vertegenwoordigd door wethouder Wim Neef en Martin Tijdgat, de bomenspecialist van de gemeente.


Martin Tijdgat, de bomenspecialist van de gemeente.

Middenstuk blijft

De grond waar de bomen op staan is eigendom van de gemeente. De bomen zijn eigendom van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is ook verantwoordelijk voor het onderhoud. In een presentatie werd toegelicht dat de bomen langs de Leeuwenlaan niet gezond meer zijn, behalve in een middenstuk bij De Wilgenhof en Land en Boschzigt. Dat deel blijft dan ook staan. De bomen zijn aangetast door schimmels, strooizout en wisselende grondwaterstanden. Verreweg het grootste deel van de bomen is aangetast en levert gevaar op, of zal dat binnenkort doen.


De beide medewerkers van Natuurmonumenten, Johan van Galen Last en Hans Blessing, die toelichting gaven. In het midden wethouder Wim Neef.

Twee fasen

Daarom is besloten om in twee fasen de bomen te vervangen. Fase 1 is het stuk dat vorig jaar gekapt is. Het plan was om direct te herplanten. Na grondonderzoek bleek echter dat er milieuvervuiling in zat van oude teerresten die aan grind zit. Het gevolg van asfalteren uit de tijd dat dat nog met teer en grind gebeurde. Een tweede grondonderzoek was nodig. Op grond daarvan is besloten om, daar waar nieuwe bomen komen, 30 cm af te graven en af te voeren. De rest van het plantgat wordt tot een diepte van ca. een meter uitgegraven, schoongemaakt, verrijkt en gemengd met verse grond, waarna de nieuwe bomen geplant worden. Dat werk gaat komende week van start.

Fase 2 is het stuk vanaf Land en Boschzigt tot de bocht. Dat zal volgend jaar aangepakt worden mits er budget voor is. Met de kennis van fase 1 zal dan wel in één keer gekapt en herplant worden op dezelfde manier als hierboven beschreven. Is dat budget er niet dan kan het uitgesteld worden, maar het zal niet gaan zoals fase 1, waarbij er een jaar geen bomen stonden.

Linden

Er is gekozen voor linden als vervanging. De gekozen bomen zijn sterk. Het is een type linde dat weinig last geeft van luis. Ook drukken de wortels van deze boom niet de naastliggende bestrating omhoog. De bomen die de volgende weken geplant worden hebben een omtrek van circa vijfentwintig centimeter en zijn een meter of tien hoog.

Begrip voor vervanging

De zaal was gematigd in de beoordeling van de plannen. Men vond het jammer, maar er was begrip voor de maatregel. Over de gekozen oplossing verschilden de meningen. Sommigen pleitten ervoor om de hele laan te kappen en van nieuwe bomen te voorzien om de eenvormigheid van de bomen te bevorderen. Anderen waren het daar niet mee eens. Over de gekozen methode werden, met name door de twee aanwezige GL politici Hilbrand Korver (fractievoorzitter) en Suze Offerhaus (fractieassistent), flinke noten gekraakt. Zij willen dat niet alleen de plantgaten behandeld worden, maar dat de hele berm gereinigd wordt. Ondanks het feit dat de deskundigen verklaarden dat dat niet nodig is, hielden zij voet bij stuk.. Suze Offerhaus wilde er graag meer geld aan besteden om de in haar ogen betere methode toe te passen.

Rond negen uur werd de avond afgesloten met de conclusie dat de vervanging niet al te veel weerstand zal oproepen.

Dossier Leeuwenlaan

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
15 gr.
windkr. 2