Rik Jungmann

Douwe van Essen

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Weinig Ambtenaren in Wijdemeren

Wijdemeren, 11 januari 2006

Het college van B en W heeft Berenschot laten onderzoeken of Wijdemeren meer of minder ambtenaren heeft dan gemiddeld. Het zijn er minder.

Omdat uit de raad regelmatig de roep klinkt om minder ambtenaren, liet het college een extern onderzoek uitvoeren. Daaruit komt dat Wijdemeren minder medewerkers heeft dan gemiddelde vergelijkbare gemeenten. In de conclusies die Berenschot trekt staan een paar opvallende punten.

Ruimte en Economie

De afdeling Ruimtelijke en Economische ontwikkeling is structureel onderbemand vanwege de achterstanden in bestemmingsplannen en het grote aantal vrijstellingsprocedures (art. 19) dat daar weer uit voortvloeit. Berenschot vindt dat de projectleider die nu ingehuurd wordt voor grote projecten (bijv. dorpscentrum), moet worden vervangen door een eigen medewerker, omdat er nu binnen de gemeente geen kennis wordt opgebouwd. Men denkt dat die werkzaamheden structureel zijn.

Maatschappelijke en Sociale Zaken

Hier vindt Berenschot dat er nu al een krap bemeten bezetting is. Door de invoering van de WMO zal het probleem groter worden. Ook is de telefonische bereikbaarheid niet altijd gewaarborgd en is de administratieve ondersteuning onder de maat.

Informatisering en Automatisering

De gemeente heeft te weinig medewerkers voor informatisering, waardoor nieuwe zaken niet opgepakt en ontwikkeld kunnen worden.


Burgemeester Don BIjl tijdens zijn nieuwjaarstoespraak:
"Roep om minder ambtenaren is populisme."
Foto: Douwe van Essen, Wijdemeerse Webkrant.

De conclusies van Berenschot zullen het college als muziek in de oren klinken. In zijn nieuwjaarstoespraak hekelde burgemeester Don Bijl de roep in de gemeenteraad om minder ambtenaren, die hij populistisch noemde. De complete samenvatting van Berenschot is hier te lezen. (pdf formaat).

Persbericht

Uitkomst formatieonderzoek:
Wijdemeren heeft 8 medewerkers minder dan vergelijkbare gemeenten

Gemeente Wijdemeren heeft gemiddeld 8 medewerkers minder dan vergelijkbare andere gemeenten. Dit blijkt uit de resultaten van het formatieonderzoek dat bureau Berenschot onlangs in opdracht van de gemeente heeft gehouden.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de personeelsomvang voor staf en ondersteuning van ongeveer gemiddelde omvang is. Voor uitvoerende en beleidsmatige taken heeft Wijdemeren minder personeel in dienst ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Dit geldt voor nagenoeg alle afdelingen. Een iets grotere omvang dan gemiddeld heeft afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, waarvan de brandweer onderdeel is. Dit is te verklaren door het hoge aantal bezwaren die de gemeente ontvangt en de prioriteit die de politiek geeft aan brandveiligheid.

Beperkte capaciteit

Het onderzoeksbureau concludeert dat het huidige aantal medewerkers, op uitzondering van de genoemde clusters en afdelingen, voldoende is om de structurele taken van de gemeente uit te voeren. Als kanttekening stelt het bureau dat:

  • incidentele projecten en politieke prioriteiten leiden tot druk op de capaciteit
  • er weinig ruimte is voor beleidsontwikkeling en reflectie
  • de gemeente kwetsbaar is, ondermeer door verschillende éénmansposten

Formatieonderzoek

Het formatieonderzoek is in het najaar van 2005 uitgevoerd. Doel was te onderzoeken hoeveel personeel er bij de verschillende organisatie-onderdelen nodig is voor de wettelijke taken, de ambities van de ambtelijke organisatie en het lokaal bestuur en de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Om deze vraag van de gemeente te beantwoorden heeft het onderzoeksbureau ondermeer de Wijdemeerse formatie vergeleken met 11 gemeenten met gemiddeld 23.000 inwoners.


De wekelijkse nieuwsbrief Regen Harde wind 3 Naar volgende bericht