Rik Jungmann

Film: Rik Jungmann Foto's: Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Raad: Zestien tegen Twee

Wijdemeren, 6 april 2006

Vanavond begon het nieuwe politieke jaar in Wijdemeren. Het oude college nam afscheid, het nieuwe werd benoemd en er traden nieuwe raadsleden aan.

Link naar de video.


Het nieuwe college voor de beëdiging. V.l.n.r. burgemeester Don Bijl, Lia Moote (PvdA), Wim Neef (CDA), Wim Lorjé (VVD) en Nelleke Schenkkan (GL).


Radio Wijdemeren was er...

Ria Evenhuis notuleert aan haar eigen tafel. Zonder last van het journaille.

Moeder is wethouder, vader is raadslid. Nelleke Schenkkan met haar dochter.

De gaande en komende fractievoorzitter van de VVD. Op de voorgrond Ruud Buijs.

Duaal, twee vergaderingen

In feite werden er vanavond twee raadsvergaderingen gehouden. Het gevolg van het duale stelsel. Omdat wethouders geen deel meer uitmaken van de raad. De wethouders worden benoemd, dan komt hun raadszetel vrij en wordt de volgende op de kandidatenlijst beëdigd. Zo ging het vanavond ook.

Burgemeester Don Bijl opende de vergadering met de mededeling dat Miep van Hattem (DBL) afwezig was. Daardoor werd er slechts door 18 in plaats van 19 raadsleden gestemd over de voorstellen.

Burgemeester Don Bijl nam eerst afscheid van de wethouders Yvonne Siemons (v/h DBL, nu D66), Ties Hagen (PvdA) en Bert Nagel (CDA). De laatste neemt zijn raadszetel in.

Van Waveren in de aanval


Jaap van Waveren (DBL) kiest de aanval, maar verzandt in woorden.

Na een ultrakorte toelichting op het coalitieakkoord Vol Vertrouwen Verder door formateur Wim Neef (CDA), konden de andere partijen reageren. Dat was niet aan dovemansoren gezegd bij Jaap van Waveren (DBL). Deze had een waslijst van maar liefst 53 vragen over het coalitieakkoord. Hij nam ongeveer een kwartier om die voor te lezen. Vragen die zeer detaillistisch waren, zoals bijvoorbeeld over de Tweede Heul en het Fortis plan.

Nieuw! Film!

De Wijdemeerse Webkrant is een samenwerking aangegaan met R&V Media uit Ankeveen. R&V Media verzorgt videoprodukties voor internet. Daarbij kan gedacht worden aan bedrijfspresentaties, rondleidingen en training. De bedrijfspresentaties kunnen uitgebreid zijn, maar zij kunnen ook het karakter van een reclamespot hebben.

Voor adverteerders in de WWK is het nu mogelijk om hun banner te linken aan een filmpje over hun bedrijf.

Bij wijze van vingeroefening hebben wij vanavond tijdens de raadsvergadering gefilmd. In dat filmpje ziet u het vertrek van de oude wethouders, de beëdiging van de nieuwe, het nieuwe college achter de collegetafel en de beëdiging van de nieuwe raadsleden. Vanwege tijdgebrek hadden wij niet de mogelijkheid om het filmpje uitgereid te editen.

Het is een streaming WMV bestand dat u kunt bekijken met uw Windows mediaplayer. De snelheid en kwaliteit past zich automatisch aan aan de snelheid van uw internetverbinding.

Wilt u het filmpje fullscreen bekijken? Klik midden in het beeld.

Het leek even op een frontale aanval op de coalitiepartijen CDA, PvdA, VVD en GL. Vanwege de lengte van zijn betoog verslapte de aandacht en ebde de scherpte na vijf minuten weg. Over het feit dat DBL niet gevraagd was om deel te nemen aan de coalitie stelde Van Waveren geen indringende vragen.


Scheidend wethouder Bert Nagel (CDA)

De nieuwe DBW fractie. René Voigt en Ria Hennis.
   


Yvonne Siemons en Ties Hagen nemen afscheid en krijgen een bloemetje. De afscheidsreceptie volgt later.

Voigt confronteert

René Voigt (DBW) deed dat wel. Hij stelde vragen naar de redenen waarom DBW buiten de besprekingen was gehouden. Ook confronteerde hij VVD en GL met verschillen tussen hun verkiezingsprogramma's, uitspraken tijdens de campagne en de grote afwijkingen daarvan in het coalitieprogramma.

Wim Neef (CDA) had weinig moeite met de vragen van DBL. Ze konden nu niet beantwoord worden, maar er zou serieus naar gekeken worden, hetgeen Jaap van Waveren tevreden stelde.


Els Kruijt (VVD) verlaat de lokale politiek voor de tweede maal.

Meer moeite had scheidend fractievoorzitter Els Kruijt (VVD) met de vraag van Voigt wat er nu op financiëel gebied in Wijdemeren anders zou gaan. De VVD had immers gehakt gemaakt van het financiële beleid de afgelopen jaren en regelmatig tegen de begroting gestemd. Zij antwoordde dat het beleid voortgezet zou worden. Dat leidde tot verbazing bij Voigt. Ook over het stokpaardje van de VVD de afgelopen jaren, de kerntakendiscussie dat verwaterde tot een takendiscussie, kwam geen goede repliek.

Nelleke Schenkkan (GL) werd door Voigt geconfronteerd met haar wens om niet te bouwen in Wijdemeren. Zij bleef steken in haar vreugde over het feit dat woningbouw een speerpunt van de coalitie is en dat dat voor een flink deel sociale woningbouw is. Erg overtuigend klonk dat niet na de forse taal tijdens de campagne, want ook sociale woningbouw is bouw.

Het werd duidelijk dat de beide DB partijen vooralsnog geen schijn van kans hebben tegen de zeer brede coalitie. Pas als er binnen de coalitie spanningen ontstaan over voorstellen van het college kunnen de DB's weer iets voor elkaar krijgen.

Zestien twee

Het werd tijd voor de wethoudersbenoemingen. CDA, VVD, PvdA en GL stelden hun kandidaten voor. Wim Neef, Wim Lorjé, Lia Moote en Nelleke Schenkkan, die zonder probleem benoemd werden.

Het werd voortdurend 16 tegen 2, een uitslag die de rest van de avond domineerde. Aleen bij de stemming over Nelleke Schenkkan als wethouder werd het 15 tegen 3.

Nieuwe raadsleden

Na een schorsing van een half uur kwam de tweede vergadering. In die vergadering werden Joep Frijdal en Michiel van Balen voor de VVD beëdigd. Hetty Kastelein (CDA), Rieks Karssemeijer (PvdA) en Edwin Bult (GL) waren de andere gelukkigen. Joep Frijdal volgt Els Kruijt op en wordt fractievoorzitter.

Na de nieuwe raadsleden kwamen de fractieassistenten aan de beurt. Het werd een flink gedrang bij die beëdiging.


Een enorm aantal fractieassistenten wordt beëdigd.


Don Bijl verrast Lia Moote met een lintje.

Tot slot had burgemeester Don Bijl een verrassing voor de nieuwbakken wethouder Lia Moote. Een raadslid dat drie perioden zit, heeft recht op een koninklijke onderscheiding. Lia Moote verliet vanavond de raad na zes perioden en kreeg van Don Bijl een lintje uitgereikt. Daarna sloot hij de vergadering.


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolkt Matige wind Naar volgende bericht